Suomalaisyrityksen innovaatio on taloudellisesti kestävä ratkaisu merien muovijäteongelmaan

 

Merien roskat ovat sosiaalipoliittinen ongelma, johon vastaus löytyy jokien puhdistamisen ympärille kehitetystä kiertotaloudesta. Tekniikka sekä ansaintamalli ovat olemassa, ja nyt suomalainen RiverRecycle puhdistaa maailman jokia. 

Joet ovat suurimpia merimuoviroskan lähteitä. Jopa 90% jokiroskasta tulee 10 suurimman joen kautta. Juurisyy jokien valtavaan roskamäärään on jätehuollon puute matalan kehityksen maissa. Kaatopaikat ovat täynnä tai niitä ei ole eikä paikallisilla kylillä ole mahdollisuutta maksaa kierrätyksestä. 

“PET-muovin keräämisellä tienaa. Muu roska on helpointa kipata läheiseen jokeen, sillä roskapussit kadulla keräävät rottia ympärilleen. Sadekaudella joet ns. puhdistuvat ja on jälleen tilaa kipata sinne lisää roskaa”, ympäristöteknologiayhtiö RiverRecyclen perustaja ja toimitusjohtaja Anssi Mikola taustoittaa ongelman syitä. 

Arvottomalle muoville luodaan arvo 

RiverRecycle on kehittänyt joenpuhdistusinnovaation, jolla roskat kerätään ennen niiden päätymistä mereen. Putsarikokeilu on meneillään Intiassa, ja seuraavaksi järjestelmä asennetaan maailman saastuneimmaksi nimettyyn Citarum-jokeen Indonesiassa. 

“Valtaosa jokien roskasta on arvotonta muovia. Arvo luodaan kierrättämällä roska uudeksi muoviksi tai polttoöljyksi, jolle kysyntä on olemassa”, Mikola selittää. 

Putsareiden yhteyteen rakennetaan kemiallinen kierrätyslaitos ja tämän lisäksi taloudellisesti kestävä kierrätysmalli. Arvottoman muovin monetisointi ei tule siis itse putsarista, vaan kierrätyksestä. Ajan myötä roskan määrä joessa vähenee, kun roskat tuodaan korvausta vastaan laitokseen. Tässä on syy siihen, miksi RiverRecycle kiinnostaa etenkin vaikuttavuussijoittajia. 

Adoptoimalla joen voi kompensoida muovijälkeä 

Eri tahot voivat adoptoida joen määräajaksi tai pysyvästi ja viedä näin toimintaansa kohti muovineutraaliutta. Joesta kerätään esimerkiksi yrityksen tuottama määrä muovia ja se kierrätetään. 

“Suomessa maksetaan veroina toimiva jätehuolto. Kehittyvissä maissa meidän innovaatiollamme voidaan luoda talous- ja sosiaalipoliittisesti hyväksyttävä ratkaisu ja yritykset voivat kompensoida muovijalanjälkensä roskaamisen kannalta pahimmissa paikoissa”, Mikola tiivistää.

Riverrecycle Oy 
  • Ympäristöteknologian ja kiertotalouden asiantuntija 
  • Perustettu vuonna 2019 
  • Toimintaa kahdeksassa maassa, eniten Kaukoidässä 
  • Merkittävimmät, parhaillaan käynnissä olevat projektit ovat Intiassa ja Indonesiassa 
  • Yhteistyökumppaneita: Coca-Cola Foundation, Huhtamäki, VTT, YK:n teknologiaosasto, Business Finland, Finnpartnership, Danida 

www.riverrecycle.com Tulevaisuuden Suomi