Gofore Oy haluaa murtaa totuttua tapaa DevOpsin käyttämiseen yrityksissä. Työkalu- ja prosessilähtöisyyden sijaan jatkossa tulisi keskittyä yhteisen kulttuurin luomiseen ja ihmisten tarpeiden huomiointiin. 

DevOps on menetelmä, jonka tarkoitus on mahdollistaa tehokas yhteistyö ja poistaa siiloja ohjelmistokehityksessä ja digitaalisten ratkaisujen operoinnissa. Menetelmän käyttö on yleistynyt viime vuosina kiihtyvällä tahdilla. 

Goforella DevOps-arkkitehtina toimiva Jani Haapala haluaa kuitenkin nostaa esille DevOpsin käyttönottoon liittyvän yleisen haasteen etenemisjärjestyksessä. 

– Usein DevOpsia lähestytään työkalut ja prosessi edellä. Me näemme, että DevOps ennen kaikkea kulttuuri ja etenemisen tulisi tapahtua ihmiset huomioiden. Kun kulttuuri on määritelty ja yrityksessä jaetaan yhteiset arvot, voidaan prosessit luoda ja työkalut valita tukemaan näitä, hän kuvailee. 

Haapalan mukaan tällä tavalla saadaan luotua aito ja kestävä digitaalinen evoluutio sekä ympäristö, jossa jokaisella on turvallista työskennellä. 

Investoinnit kulttuuripääomaan osaksi toimintaa 

DevOpsin suosiota selittää osaltaan se, että se liittyy vahvasti moniin digitaalisten alojen suurimpien menestystarinoihin, kuten Appleen tai Googleen. 

– Näissä yrityksissä kulttuurin rooli on hyvin vahva, lähes uskonto. Sen avulla kaikki organisaatiossa voivat kulkea samaan suuntaan. 

Haapala uskoo, että kun kulttuuri on toimiva ja yhteisesti ymmärretty, saadaan DevOpsista irti kaivattu hyöty. 

– Lopputuloksena sekä nopeus että innovaatioiden määrä kasvavat.

Haapala toivookin, että kulttuuriin ymmärrettäisiin investoida siinä missä työkaluihin. Se on erityisen tärkeää tässä ajassa, jossa yhdessä toimimisen mallit ovat muuttuneet täysin. 

– Olen itse nähnyt, että niissä yrityksissä, joissa kulttuurinen yhteistyön tekemisen malli on olemassa, ei etätyö ole muuttanut mitään. Sen sijaan joissain yrityksissä kotitoimistolle siirtyminen on saattanut katkaista kommunikaation täysin, hän kuvailee. 

Haapala muistuttaa myös DevOpsin perusperiaatteista, joihin kuuluvat vapauden ja vastuun yhdistelmä. 

– Menetelmää ei pidä kontrolloida ylhäältäpäin, vaan sitä käyttäville tulee antaa täysi vapaus ja toisaalta vastuu täyttää asiakkaan toiveet, hän vetää yhteen. 

 

Gofore järjestää keväällä Aitoa DevOpsia käsitteleviä webinaareja. Juontajana niissä toimii artikkelin asiantuntija, Jani Haapala.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: gofore.com/aitodevops Tulevaisuuden Suomi