Ouluun rakennetaan parhaillaan kokonaan uutta yliopistollista sairaalaa. Uuden sairaalan myötä muuttuvat myös nykyiset toimintamallit. Tiukasta lääketieteen erikoisaloihin pohjautuvasta toiminnasta siirrytään asiakas- ja potilaslähtöiseen toimintamalliin. 

Uuden sairaalan tilasuunnitteluratkaisut on tehty palvelemaan uutta, niin kutsuttua osaamiskeskuspohjaista toimintamallia. Suunnittelua on ohjannut alusta saakka Oys 2030 -muutosohjelma, jossa korostetaan hoidon järjestämistä potilaslähtöisesti. Keskeisiä tekijöitä ovat myös toiminnan tehokkuuden ja laadun varmistaminen sekä nykyistä vahvempi yhteistyö lääketieteen eri erikoisalojen kesken. 

Sairaalan asiakaslupaus on ollut projektin alusta saakka Maailman älykkäin sairaala Oys 2030. Lupaus on herättänyt laajalti huomiota ja usein myös kysymyksiä siitä, mitä älykkyys sairaalassa oikein tarkoittaa.

”Usein ajatellaan, että älykkyys syntyy uudesta teknologiasta ja viimeisimmistä potilaiden diagnostiikassa käytettävistä laiteinnovaatioista”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopistollisen sairaalan johtaja Ilkka Luoma. 

”Toki nykyaikaisessa erikoissairaanhoidossa tarvitaan monia teknologisia ratkaisuja. Varsinainen haaste on kuitenkin luoda älykkäät hoitoketjut, joissa potilas saa laadukkaan ja ajantasaisen hoidon oikeassa paikassa oikeaan aikaan ilman turhia viiveitä”, Luoma jatkaa. 

Hoitoketjujen suunnittelua ei rajata vain sairaalan sisälle. Potilaan matkaa katsotaan kokonaisuutena siten, että siinä huomioidaan myös perusterveydenhuollon 

ja kotiin vietävien palvelujen rooli. Esimerkiksi lasten ja naisten osaamiskeskus yhdistyy luontevasti perusterveydenhuollon puolella muun muassa neuvolatoimintaan. 

Luoma odottaa innolla uutta sairaalaa ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. ”Muutos haastaa aina, mutta se on tapa päästä katsomaan asioita uusin silmin. Muutoksen kautta murretaan vanhoja raja-aitoja ja löydetään uusia mahdollisuuksia, jotta tulevaisuudessa toimimme yhdessä yhä tehokkaammin ja laadukkaammin”. 

Lue lisää: oys2030.fi 

 Tulevaisuuden Suomi