LAB WellTech kehittämisryhmissä hyödynnetään moniammatillista asiantuntijuutta.

LAB WellTech tarjoaa teknologiaalan yrityksille ja startupeille hyvinvointiteknologian kehittämisympäristön, jossa kehittämisen kärkinä ovat erityisesti uusin teknologia, käyttäjälähtöisyys ja yhteiskehittäminen. LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannassa ja Lahdessa toimiva innovaatioalusta edistää hyvinvointia ja terveyttä edistävien ratkaisujen kehittämistä ja testaamista myös sotealan aidoissa käyttöympäristöissä.

Yhteistyötä tehdään myös kuntien ja kolmannen sektorin kanssa, joiden toimintaan kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Näin saavutetaan mahdollisimman toimivia ja kaikkia osapuolia hyödyntäviä uusia teknologisia ratkaisuja. Olemme eräänlainen tulkki hyvinvointiteknologioita tarjoavien toimijoiden ja sotepalveluja tuottavien tahojen välillä, TKIjohtaja Kati Peltonen esittää.

LAB WellTechissä voidaan kehittää sotealalle tarkoitettuja hyvinvointiteknologian olemassa olevia tuotteita tai ideoista ja tuoteaihioista lähtien koko tuotekehityksen kaarella aina testaukseen ja pilotointiin.

– Monille teknologia-alan yrityksille on vaikeaa päästä testaamaan ja pilotoimaan kehittämiään tuotteita aitoon sote-ympäristöön. Me toimimme helposti lähestyttävänä kanavana autenttisten käyttöympäristöjen suuntaan. Kehittäminen ja testaus on mahdollista myös ammattikorkeakoulun simulaatio- ja laboratorioympäristöissä, kertoo kehittämisympäristön koordinaattori Pirjo Tuusjärvi.

LAB WellTech mahdollistaa yritysten verkostoitumisen sote-toimijoiden lisäksi Labammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

– Pystymme hyödyntämään kehittämistyössä palvelumuotoilun ja liiketalouden, tekniikan tai muotoilun asiantuntijoita ja osaamista, lehtori Jaani Väisänen toteaa.

LAB WellTech linkkinä uusien ratkaisujen kehittämisessä

LAB WellTechin avulla kehitetyissä ratkaisuissa on hyödynnetty uusimpia teknologioita kuten tekoälyyn liittyviä ratkaisuja, joissa käytetään sensoriteknologiaa ja konenäköä.

– Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, vaikka mielessä olisi vasta vain idea. Innovaatioprosessi on käytännössä mahdollista toteuttaa ideasta maaliin asti jolloin yhteistyön lopputulemana voidaan saada sote-alalle ja markkinoille uusi tuote, kertovat TKI-asiantuntijat Anna Lahti ja Jonna Sirviö.

LAB WellTech toiminta nähdään tärkeänä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarkoitetun digitalisaation ja teknologian kehittämisessä.

– Kehittämisessä hyödynnetään myös ohjelmistorobotiikkaa, jonka avulla voidaan automatisoida manuaalisia rutiineja, kertoo tekniikan johtava asiantuntija Patrik Koskinen. LAB WellTech tarjoaa laajat mahdollisuudet kehittämiselle ja testaukselle sekä monialaiselle kehittämisyhteistyölle.

– Innovaatiotoiminnassa hyödynnetään yhteyksiä sote-alan toimijoiden lisäksi kansainvälisiin verkostoihin sekä kansalliseen Business Finlandin testbed-verkostoon, jossa myös LAB WellTech on mukana, Tuusjärvi summaa.Menestyjät