Varkaudessa panostetaan vahvasti yrityksille suotuisaan toimintaympäristöön. Kaupungin kehityshalukkuus ja alueen huippuosaajat luovat edellytykset globaalien yritysten investoinneille. Näistä yksi tämän hetken merkittävimmistä on ANDRITZ Warkaus Works Oy:n uusi konepajahanke, Paja-22.

Varkauden kaupungin Navitas Yrityspalvelujen toimitusjohtaja Jouko Laitinen korostaa, että pitkän teollisen taustan päälle on Varkaudessa rakentunut tärkeä osaamiskeskittymä.

– Erityisesti teollisuuden toimialoilla meillä on hyvät osaajaverkostot, ne ovat moottori kaikelle liiketoiminnalle, hän aloittaa.

ANDRITZ Oy:n tytäryhtiön Warkaus Worksin toimitusjohtaja Antti Kettunenkin kokee, että Varkaus on globaalissakin mittakaavassa poikkeuksellinen osaamistasoltaan.

– Täällä ollaan markkinakärkeä. Varkauden puoleen käännytään, kun puhutaan vaativista kokonaisuuksista, hän toteaa. Laitisen mukaan Varkaudessa hahmotetaan hyvin asema kansainvälisellä kentällä ja siihen myös panostetaan.

– Kaupungin täytyy olla huippukunnossa, koska kilpailijamme ovat maailmalla. Haluamme olla kaupunkina samalla tasolla, kuin täällä toimivat globaalit yritykset. Meillä on aina ollut paljon innovatiivisuutta ja mietimme jatkuvasti, miten voimme kehittyä, hän kuvailee.

ANDRITZ Warkaus Works Oy:n uudet teollisuustilat rakentuvat noin 11 hehtaarin tontille Varkauden Hasinmäkeen.

Uudet investoinnit luovat kiinnostavuutta koko kaupungille

Kaupungin positiivinen ote yritysten toimintaedellytysten tukemiseen näkyy parhaimmillaan investointeina. Kettunen korostaa, että ei ole itsestään selvää, että kehityspanostuksia tehdään juuri Suomeen, Paja-22 hanke on kuitenkin osoittanut, että se on mahdollista.

– Lähdimme rohkeasti esittämään omistajille pitkän tähtäimen tuottavuuden kehittämisohjelmaa. Tähän liittyi myös kaupungin kanssa synkronoitu uskottava kiinteistöinvestointi, hän kuvaa.

Lopputuloksena alueelle saadaan tuotantopinta- alaltaan mittava teollisuustila, jonka saman katon alle saadaan ANDRITZ Warkaus Worksin työntekijät, kumppanit, palvelut ja hitsauskoulu. Sekä Laitinen että Kettunen haluavat nostaa esille hankkeen merkityksen myös ympäröivälle alueelle ja valtakunnallisesti.

– Tällaiset ratkaisut ja investoinnit ruokkivat toisiaan. Jatkossa toivomme, että voimme entisestään monipuolistaa osaamisrakennetta Varkauden alueella. Tähän tarvitaan yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa, toivottavasti myös valtiovallan kanssa, Laitinen esittää.

Myös Kettusen mukaan tulevaisuuden näkymät ja yhteistyön edellytykset ovat kiinnostavia

– Paja-22 on iso mahdollisuus ANDRITZ Warkaus Worksin näkökulmasta, mutta synnyttää myös ympärilleen muuta positiivista. Voin vain todeta, että Varkaudessa on tekemisen meininkiä, hän summaa.

www.andritz.comMenestyjät