Lehto Group tavoittelee koko rakennusalan suunnan muuttamista. Yritys näkee, että alan paljon esillä olevat haasteet vaativat ratkaisemista ja pyrkii näyttämään esimerkkiä omalla toiminnallaan.

Lehto haluaa toimia jo nyt tavalla, joka rakennusalalla nähdään tulevaisuuden suuntana. Tähän yhtenä merkittävänä syynä on alaa vaivaava ison kuvan haaste.

– Rakennusala on ainoita aloja, jonka tuottavuus ei ole kehittynyt viimeiseen viiteenkymmeneen vuoteen. Ala on suuri ja raskas, joten tämän laivan kääntämiseksi tarvitaan isoja ruorinpyöräytyksiä, kertoo Lehto Group Oyj:n kaupallinen johtaja Antti Asteljoki.

Hän uskoo, että suunnanmuutos edellyttää megatrendien vahvaa haltuunottoa.

– Teollinen esivalmistus, digitalisaatio ja ekologisemmat tuotantomallit ovat tässä ratkaisevassa asemassa.

Lehto on panostanut pitkäjänteisesti teolliseen esivalmistukseen, jonka avulla rakentamisesta saadaan laadukkaampaa, ympäristöystävällisempää, nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.

– Kun siirrämme rakentamista työmaalta tehtaaseen, standardoituihin olosuhteisiin, pystymme tehostamaan toimintatapojamme. Perinteinen rakentaminen on aina prototyypin rakentamista, teollisella valmistamisella voimme oppia ja toistaa hyviä menetelmiä, Asteljoki kuvailee.

Teollinen valmistaminen ja ekologisuuden megatrendi kulkevat käsi kädessä Lehdon fokuksessa tällä hetkellä olevan puurakentamisen kanssa. Asteljoki näkee, että Suomessa on olemassa tahtotila puurakentamisen osuuden kasvattamiseen.

– Ruotsissa 20 prosenttia kokonaisrakentamisesta on jo nyt puurakentamista, Suomessa vastaava puukerrostalorakentamisen luku on vain 2–3 prosenttia.

Kokonaisvaltainen vastuullisuus ohjaa toimintaa

Teollinen esivalmistaminen ja puurakentaminen ovat jo itsessään rakentamisen ympäristöystävällisyyttä kasvattavia ja hiilipäästöjä vähentäviä tekijöitä. Lehdolla vastuullisuutta halutaan kuitenkin lähestyä kokonaisvaltaisesti.

– Ilmastonmuutos on toki eniten esillä oleva aihe tällä hetkellä, mutta yhtä lailla meille näyttäytyvät tärkeänä teemana myös sosiaalinen vastuu, kuten työllisyyden näkökulmat, asumisviihtyvyys tai asuinalueiden sosiaalisen kehitykseen liittyvät asiat. Niistä keskustellaan paljon myös yhteistyökumppaneidemme pöydissä, Asteljoki toteaa.

Kokonaisuutena asioiden tarkastelu näkyy myös yrityksen suhtautumisessa digitalisaatioon.

– Sen sijaan, että ottaisimme käyttöön yksittäisiä digitaalisia työkaluja, tavoitteemme on digitalisoida koko rakentamisen arvoketju. Näemme, että tässä tärkeitä asioita ovat esimerkiksi rakennusten tietomallit, tuotehallinta sekä tehokkaiden, asiakasarvoa tuovien prosessien kehittäminen.

Hänen mukaansa nyt onkin oikea hetki muokata alaa, jota vaivaa keskustelu huonosta laadusta, budjettien ja aikataulujen ylittymisestä sekä suuresta hiilijalanjäljestä.

– Strategiamme ja valitut toimintatapamme tukevat tavoitettamme paremman huomisen rakentamisesta. Toki mekin olemme alkumatkalla, mutta rakennusala on kooltaan niin merkittävä, että meillä on myös suuri vastuu tehdä muutoksia, Asteljoki summaa.

lehto.fiTulevaisuuden Yritys