KOUVOLAN BIOTALOUSKESKITTYMÄ

 

Kouvolassa, kansainvälisen logistiikan solmukohdassa sijaitsevat yritysalueet hyötyvät hyvästä olemassa olevasta infrastruktuurista. Myllykoskelle rakennettava bioetanolitehdas toimii alueen ankkurina ja tuo lisäarvoa muille bio- ja kiertotalouden yrityksille.

Myllykosken ja Voikkaan yritysalueet tarjoavat hyvät puitteet teollisille toimijoille

Alueita hallinnoivan Redeve Oy:n toimitusjohtajan Jari Lahtisen mukaan Myllykosken olemassa oleva infrastruktuuri voi vähentää alueen toimijoiden omien investointien määrää merkittävästi.

– Myllykoskella on valmiina järeä, metsäteollisuuden tarpeisiin aikoinaan luotu infrastruktuuri, rautatieyhteys, suuritehoiset sähköliittymät, maakaasuverkosto, biologinen vedenpuhdistamo sekä kattilalaitos höyryn, lämmön ja sähkön tuottamiseen, hän kertoo.

Teollisuuden tarpeisiin kaavoitettuja maaalueita on Myllykoskella kymmeniä hehtaareja ja käyttämätöntä rakennusoikeutta 100 000 K-m2. Lahtisen mukaan alueelle on tarkoitus luoda biotalouden keskus, jonka veturina toimii alueelle rakennettava Mbio, II sukupolven bioetanolitehdas.

– Tehdas mahdollistaa monenlaiset yhteistyömahdollisuudet ja luo synergiaetuja, hän esittää.

Myllykosken bioetanoliprojektin Janne Harjunpään mukaan tehtaalla aiotaan valmistaa toisen sukupolven bioetanolin lisäksi bioligniiniä ja biokaasua, joka voidaan edelleen jatkojalostaa esimerkiksi kerosiiniksi tai bio-vedyksi. Raaka-aineena käytetään lähialueelta kerättävää olkea. Yrityksen tavoitteena on vastata sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin.

Myllykosken sijainti on hänen mielestään erinomainen biotalouden keskukselle.

Alueella yhdistyvät paperiteollisuuden tuoma prosessiosaaminen ja lähialueen maatalouden tarjoama runsas biomassa.

– On logistisesti järkevää, että raaka-aine tulee läheltä ja toisaalta viennin kannalta Kotka-Haminan satamaan on hyvä yhteys, Harjunpää toteaa.

Voikkaan yrityspuisto sopii monelle

Myös Voikkaan yrityspuisto hyötyy entisen paperiteollisuuden infrastruktuurista. Puisto tarjoaa järeitä teollisia tiloja ja esimerkiksi monipuolisia varastotiloja. Voikkaallakin esimerkiksi rautatieyhteys sekä maakaasu- ja sähköliittymät helpottavat yritysten asettumista alueelle. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä 100 000 K-m2.

– Voikkaalla voi toimia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Alueelta kotinsa on löytänyt nyt jo yli kolmekymmentä toimijaa, Lahtinen mainitsee.

Sekä Myllykoskella että Voikkaalla on runsaasti tilaa jäljellä. Lahtinen kehottaakin potentiaalisia yrityksiä perehtymään alueiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Me emme rajaa toimijoita, vaan tutkimme mielellämme kaikki vaihtoehdot, hän summaa.

Tutustu alueisiin tarkemmin: redeve.fiTulevaisuuden Yritys