HeadPowerin Infra Work Manager, eli IWM-palvelu, sekä Kenttälaajennustuoteperhe mahdollistavat tehokkaan tehtävienhallinnan infrapalvelujen kunnossapidon, korjaus- tai uudisrakentamisen projekteissa. Myös viestintä, resursointi sekä dokumentointi helpottuvat ratkaisujen avulla merkittävästi.

HeadPowerin älykkäät pilvipalvelut ratkaisevat infrapalvelujen tilaus-toimitusketjuihin liittyviä haasteita. – Palvelujen avulla voidaan hallita rakennettuun ympäristöön kohdistuvien hankkeiden tietoa ja tehtävänkulkua, kertoo kehityspäällikkö Marko Partanen.

Tavoitteena on koota kaikki hankkeeseen liittyvä informaatio yhteen paikkaan, josta voidaan nähdä esimerkiksi kuka työntekijä tehtävän suorittaa, aikataulut, tehtäväpaikan olosuhteet tai kustannukset. Lisäksi hankkeille voidaan lisätä liitteitä, kuten valokuvia tai karttatietoa.

– Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja helpottaa viestintää. Sähköposti tai puhelu jää kahden väliseksi, mutta IWM:n avulla tieto on kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, Partanen esittelee.

Työntilaajat kiittävät erityisesti sitä, että poikkeamat, kuten työntekijöiden poissaolot, eivät aiheuta tietokatkoksia. Merkittävä etu on myös se, että esimerkiksi resursointia hoitava henkilö pystyy palvelun kautta varmistamaan, onko työn tekemiselle olemassa oikeat edellytykset.

Työntekijän näkökulmasta on tärkeää, että samassa palvelussa voi hoitaa kaiken tarvittavan niin työsuoritteista ilmoittamisen, tuntikirjaukset kuin viranomaisvelvoitteet. Partasen mukaan myös käyttöliittymän toimivuus ja helppokäyttöisyys saavat positiivista palautetta.

– Nykysukupolvi osaa arvostaa hyvää käyttökokemusta, joten olemme tietoisesti panostaneet siihen.

Pitkän tähtäimen suunnittelu helpommaksi

IWM-palvelua kehitetään jatkuvasti, jotta käyttäjät saavat siitä parhaan hyödyn. Yhtenä uutena toiminnallisuutena on kolmannen osapuolen lisääminen projektille.

– Joko tilaaja tai työn suorittaja voivat lisätä projektille kumppanin, kuten kaupungin edustajan, joka näkee työn etenemisen ja voi myös kommentoida tarvittaessa, Partanen kertoo.

HeadPower haluaa varmistaa, että mahdollisimman moni yritys tai yhteisö voi käyttää IWM:ää. Tilaajat voivat jakaa kaikille työtä suorittaville tahoille käyttölisenssin, joten taloudellista estettä palvelun käytölle ei synny.

– Voi sanoa, että olemme tekemässä Suomen suurinta rakennetun ympäristön sosiaalisen median kanavaa, jossa kaikki osapuolet voivat olla mukana. Partanen haluaa nostaa esille myös IWM:n roolin pitkän aikajänteen hankkeissa.

– Hankkeet ovat pitkäkantoisia ja dokumentaatiota saattaa syntyä jo vuosia ennen hankkeen alkamista. Hanketiedot ovat täydennettävissä jo vuosia ennen tekemisen alkamista. Tämä mahdollistaa tulevien vuosien saneeraus- ja investointitarpeiden taloudellisen ennakoimisen ja auttaa sovittamaan yhteen eri osapuolien aikatauluja, hän summaa.Tulevaisuuden Yritys