Domenico Dargenio siirtyi toukokuun alussa Wärtsilältä luotsaamaan Melkkiä toimitusjohtajana. Muutos tukee yrityksen jo meneillään olevaa kasvua, jonka uskotaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Yrityksestä toivotaan myös, että saman ajatusmaailman jakavat asiantuntijat löytävät tiensä Melkin työntekijöiksi.

Melkki tarjoaa käytännön työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Hyvin usein tämä tarkoittaa digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi sekä nykyisen toiminnan tehostamiseksi.

Vuonna 2015 perustettu Melkki sai kipinänsä perustajaosakkaidensa Patrik Felixsonin ja Tuukka Ihalaisen halusta saada molempien laaja liiketoimintakokemus uudenlaiseen hyötykäyttöön.

– Halusimme muuttaa konsultoinnin totuttua tapaa ja varmistaa, että tuotamme asiakkaille aitoa lisäarvoa, Felixson kuvailee. Yritykselle vahva erottava tekijä onkin, että merkittävä osa sen työntekijöiden kokemuksesta on nimenomaan liiketoiminnan, ei konsultoinnin, puolelta. Felixsonin mukaan tämä, yhdistettynä kehitettyihin, testattuihin metodeihin, on tähänastisen menestyksen salaisuus.

– Emme myöskään pakota asiakkaillemme yhtä, tiettyä metodia vaan kokemuksemme avulla löydämme heidän haasteisiinsa sopivimmat toiminta- ja ratkaisumallit.

Dargenio tuo yritykseen ihmis- ja kulttuurilähtöistä näkemystä. Hänen tarkoituksenaan on kehittää Melkkiä sen omista vahvuuksista ponnistaen ja yhdessä henkilöstön kanssa.

– Tavoitteeni on, että Melkki on yhtäältä hyvä työpaikka ja toisaalta etabloitunut brändi, jonka asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Vain näiden kahden kautta voi syntyä kestävää taloudellista kasvua, hän esittelee.

Dargenion mukaan sekä yrityksen kehittämisessä että jatkuvassa toiminnassa avainroolissa on keskustelu, niin omien työntekijöiden kuin asiakkaiden kanssa.

– Vastauksethan ovat hyvin usein valmiiksi asiakkailla itsellään, me ainoastaan autamme löytämään ja sanottamaan ne, hän kuvaa.

Resilienssi ja muutosten sietokyky auttavat tulevaisuudessa

Dargenion mukaan tulevaisuuden menestys vaatii epävarmuuden sietokykyä.

– Digitalisaatio ja vastuullisuus ovat ainoat trendit, joiden kasvavasta painoarvosta voimme olla varmoja. Muilta osin kukaan ei tiedä, missä olemme kymmenen vuoden kuluttua. Tärkeintä yrityksille onkin kasvattaa resilienssiään, sekä löytää jatkuvan kehittymisen tapoja, jotka auttavat pysymään relevanttina.

Hän kokeekin, että Melkin rooli konsulttina on auttaa asiakkaita löytämään tapoja jatkuvaan oppimiseen.

– Se millä luomme arvoa, on ohjaamalla asiakkaita epämukavuusalueelle, missä oikea kasvu tapahtuu ja tukemalla heitä tässä prosessissa.

Melkki pyrkii auttamaan yrityksiä ymmärtämään digitalisoinnin mahdollisuuksia, jotka eivät rajoitu nykyisen toiminnan tehostamiseen, vaan nimenomaan uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

– Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on valtava mahdollisuus, joka konkretisoituu esimerkiksi vertaamalla perinteisiä yrityksiä ja digitaalisen liiketoiminnan johtajia ja näiden yritysten arvoa suhteessa liikevaihtoon ja tulokseen. Suhdeluku on helposti eri dekadilla digitaalisen liiketoiminnan johtajien eduksi. Yritysten auttaminen uusien liiketoiminnan mahdollisuuksien oivaltamisessa sekä toteuttamisessa on Melkin tehtävä, kuvaa Ihalainen.

Erityisen tärkeäksi Melkillä nähdään myös se, että asiakkaiden pitkän tähtäimen menestystä tuetaan.

– Emme voi konsultteina poistua paikalta varmistamatta, että asiakkaalla on selkeä suunta eteenpäin. Aina pitää varmistaa että asiakkaille on luotu kyvykkyydet, joilla he selviävät jatkossa, senkin jälkeen kun konsultti ei ole enää neuvomassa. Tämä on yksinkertaisesti paras tapa luoda tyytyväisiä asiakkaita, Felixson summaa.Tulevaisuuden Yritys