Minna Lindholm-Lähde, Toimitusjohtaja

Me Spring Housessa uskomme vahvasti, että tulevaisuuden Suomi kuuluu kaikille. Menestyäkseen Suomen täytyy ottaa käyttöön koko työvoiman potentiaali. Menestyäkseen Suomi tarvitsee myös uutta työvoimaa Suomen rajojen ulkopuolelta. Osaamisesta meidän tulee pitää erityisesti huolta, sillä osaava työvoima on menestymisemme edellytys. Monimuotoinen Suomi menestyy vahvimmin. Yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden näkökulmasta on tärkeää huolehtia, että meillä on toimivat keinot sekä osaamista että luovuutta mahdollistaa jokaiselle työhön kykenevälle ja työhön haluavalle sopiva työ.

Koronakurimus helpottaa – tunnelin päässä jo loistaa valo. Toimialat alkavat elpyä ja markkina kiihtyy. Olemme oppineet monella toimialalla valtavasti uudenlaisia tapoja työskennellä. Nyt punnitaan se, miten palataan uuteen normaaliin, johdetaan ja työskennellään hybridimallissa, jossa meidän tulee hyödyntää kaikki hyväksi koetut opit ja kehittää jatkuvasti uusia. Tämä asettaa tässä hetkessä jopa vähän tuntemattomiakin haasteita työyhteisöille, johtamiselle ja työvoiman saannille.

Ennustaminen ja tulevaisuuteen katsominen on saanut aivan uudenlaisen käsitteen pandemian myötä, niin liiketoiminta- ja työmarkkinan näkökulmasta kuin työssä menestymisessä tarvittavien työelämätaitojen ja osaamisenkin näkökulmasta. Tulevaisuuden työelämässä työskentely ja johtaminen pohjautuvat vahvaan luottamukseen ja rohkeuteen tehdä uskaliaita valintoja. Meidän tulee sietää enemmän epävarmuutta.

Tulevaisuuden ja myös tämän hetken työelämässä olemassaolon edellytys, on ketteryys. Todennäköisempää jokaisen meidän kohdallamme on se, että työuraa ja jopa ammattia vaihdetaan erilaisista syistä useaan otteeseen työuran aikana. Korona on nopeuttanut tilannetta ja pakottanut meistä monet luovaksi, kuten esimerkiksi tarina lentokapteenista, joka koronan aikana on työskennellyt postin jakeluun liittyvissä tehtävissä. Joskus pakottava syy suunnan muutokseen on työkyky. Meillä Suomessa on valtavasti vielä hyödynnettävää potentiaalia osatyökykyisten työllistämisessä. Sopivan työn ja tekijän kohtaamisella sekä oikeanlaisen tuen tarjoamisella niin, yritykselle kuin työntekijälle, voimme puhua täsmätyöllistämisestä, sekä työtehtävän vaatimukset että tekijän taidot huomioivasta täsmätyökyvystä.

Luottamus työhön ja tulevaisuuteen on muuttunut, joka heijastuu vahvasti työelämään. Esihenkilö uskaltaa luottaa, että työntekijä antaa parhaan panoksensa, vaikka ei näkisi häntä päivittäin. Työntekijä uskaltaa luottaa esihenkilön tukeen ja apuun sitä tarvitessaan, vaikka esihenkilö ei ole jatkuvasti saatavilla. Tehtäviin uskalletaan rekrytoida erilaisilla taustoilla, työkyvyllä ja osaamisella olevia henkilöitä. Työyhteisöissä uskalletaan luottaa työkaveriin ikään, sukupuoleen, kieleen, kulttuuriin, sairauteen tai vammaan katsomatta.

Tulevaisuuden Suomessa seuraavat kysymykset ovat meille arkipäivää ja osaamme ratkaista nämä tilanteet:

  • Miten uskaltaa työllistää työntekijä, jonka työskentely mahdollistuu vain työtehtävän muokkaamisen kautta?
  • Mistä löytää rohkeus räätälöidä työtä, jos tällöin mahdollistuu työvoiman saanti?
  • Miten rohkaista työyhteisöä toimimaan monimuotoisessa työyhteisössä ja luottamaan työkaveriin?
  • Mistä löytää rohkeus johtaa moninaista työyhteisöä tasapuolisesti tasapäistämättä?
  • Miten uskaltaa myöntää tarve luotettavalle kumppanille ja ammattilaisen tuelle sekä rohkeutta hakea apua sopivan työntekijän löytämiseen?

Tulevaisuuden osaamiskilpailussa työnantajien on hyvä huomioida, että työntekijät valitsevat työn, jossa on mahdollisuus kehittyä ja jolla on merkitys sekä työhön liittyvät arvot vastaavat omia arvoja. Strategisiksi työelämätaidoiksi muuttuvassa työelämässä muodostuvat joustavuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta. Työ, työelämä ja käsitys työyhteisöstä muuttuvat. Tärkeää tässä ajassa on varmistaa, että jokaisella meistä on riittävät edellytykset onnistua työn tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamisessa.

Me valmennamme satoja yrityksiä johtamaan monimuotoisia työyhteisöjä sekä toimimaan niissä tuloksellisesti ja tehokkaasti moninaisuutta arvostaen.

Me autamme myös tuhansia ihmisiä vuosittain löytämään sopivan työn. Autamme myös työnantajia löytämään sopivat tekijät. Palveluissamme painopiste on realistisessa yksilölähtöisessä työhön kiinnittymiseen tarjottavassa tuessa. Erityistä ammattilaisen apua ja tukea tarvitaan aina, kun on kyse joko äkillisestä ja yllättävästä työn menetyksestä tai pitkäaikaisesta työttömyydestä, sairaudesta tai vammasta, joka estää työntekijää sijoittumasta työelämässä.

”Spring Housessa uskomme, että vaikka ihmisellä olisi sairaus, vamma tai muu este, jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tarvittava tuki työn löytämiseen sekä työssä onnistumiseen tarjotaan. Työssäkäynnin mahdollisuus on jokaiselle työhön kykenevälle ja motivoituneelle ihmiselle tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi”, Lindholm-Lähde sanoo.

”Spring Housen työelämävalmentajat ovat työelämän asiantuntijoita ja mahdollistavat vuosittain tuhansien ihmisten työhön paluun, työhön pääsemisen ja työssä pysymisen.”Tulevaisuuden Suomi