Rakennustieto Oy:n ja muiden alan edustajien yhteistyössä kehittämä RT-tuotetietokanta kerää yhteen paikkaan ja helposti käytettäväksi rakentamisen tuotetiedot. Siitä johdetut palvelut RT tuotetieto ja RT urakoitsijan tuotetieto tehostavat koko rakennusketjun työtä ja auttavat vastaamaan uudistuvan maankäyttö-ja rakennuslain vaatimuksiin. 

RT -tuotetietokannassa rakennusalan tuotteiden tiedot löytyvät kootusti yhdestä paikasta, mikä sujuvoittaa tiedonhakua merkittävästi. Tietokantaa voidaan käyttää koko rakentamisen elinkaaren ajan suunnittelusta rakentamisen kautta rakennuksen ylläpitoon. 

Tietokannan data on myös koneluettavassa muodossa ja käytettävissä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

– Uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on vaatimus rakennettavien kohteiden digitaalisesta kaksosesta. Tuotetietokanta mahdollistaa tähän vastaamisen helposti, kertoo Rakennustieto Oy:n liiketoimintajohtaja Kai Renholm. 

Palvelusta on johdettu myös RT urakoitsijan tuotetieto -palvelu, joka on tarkoitettu erityisesti työmaalla käytettävien tuotteiden valintaan ja niiden tietojen hallintaan. 

Toimivat työkalut mahdollistavat datan käytön 

Rakennusyhtiö NCC:llä RT tuotetietoa ja RT urakoitsijan tuotetietoa on pilotoitu jo useamman vuoden ajan. Yrityksen kestävän kehityksen päällikkö Markus Suomi näkee, että kattavan tietopankin merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Lainsäädännön lisäksi myös kehitys kohti yhä suurempia datamääriä asettaa vaatimuksia tiedon hallinnalle. 

– Kun siirrytään automaattiseen datan hallintaan, kasvaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa keräävien tietokantojen merkitys entisestään, hän esittää.

Hänen mukaansa avoimen datan merkitys ymmärretään jo hyvin. Tärkeää tässä vaiheessa onkin panostaa työkaluihin ja rajapintoihin. Suomen mukaan toimivalla tuotetietokannalla on monia hyvin tärkeitä sovellusalueita. 

– Nyt pinnalla olevista teemoista voisi nostaa esille päästötietojen saatavuuden ja kiertotalouden vaatimuksiin liittyvän rakennusten tuoteselosteen. Toivoisimme myös, että esimerkiksi tuotekelpoisuushyväksyntään liittyvät ajantasaiset suorituskykyilmoitukset olisivat saatavilla. 

Suomi haluaa muistuttaa, että tietokantojen kehittämisessä kriittistä on hyvän datan määrän lisääminen ja yhteistyö tuotetoimittajien kanssa. 

– Palvelujen hyöty meille on suoraan verrannollinen siihen, miten dataa on käytettävissä. Haluammekin viestiä kaikille toimittajillemme, että tiedon lisääminen tietokantaan tuo meille suurta arvoa, hän kuvailee. 

www.rakennustieto.fiTekoja Suomesta