Lasiliukuseinät ovat selvästi kasvava segmentti rakennusalalla. Suomalaisen Profin Oy:n toimitusjohtaja Ville Nevala näkee kuitenkin, että niiden tuottamat kustannus- ja laatuhyödyt eivät ole rakennuttajille riittävän tuttuja. 

Profin Oy valmistaa teknisesti huipputasoisia lasiliukuseinätuotteita Pohjois-Suomessa Pudasjärvellä. Yrityksellä on todella pitkä alan kokemus ja poikkeuksellista osaamista. 

Toimitusjohtaja Ville Nevalan mukaan rakennusalan tietotasoa lasiliukuseinien hyödyistä, kustannusten jakautumisesta ja laadusta tulisi vielä kasvattaa. 

– Lasiliukuseinä kasvattaa selvästi asunnon arvoa. Hyvin suunniteltuna se ei myöskään tule kalliimmaksi, kuin ne tekniset ratkaisut, jotka se korvaa. Tämä nousee esille esimerkiksi jälkikeskusteluissa rakennuttajien kanssa, Nevala kertoo. 

Hän kehottaa myös pohtimaan suunnittelussa pysyvien ratkaisujen merkitystä jälleenmyynnissä ja asukkaiden viihtyvyydessä. 

– Kylpyhuoneen tai keittiön voi remontoida, mutta rakenteellisissa asioissa arvo täytyy luoda jo suunnitteluvaiheessa. 

Sopii moneen kohteeseen ja tuo rakennusvaiheeseen sujuvuutta 

Lasiliukuseinää on pidetty erityisesti suurten, näyttävien tilojen vaihtoehtona. Nevalan mukaan se sopii kuitenkin kaikkiin kohteisiin. 

– Pienissä asunnoissa se voi tuoda jopa suurempaa lisäarvoa, kun hyötykäyttöön saadaan ne neliöt, jotka jäisivät perinteisen oven takia käyttämättä, hän toteaa. 

Lisäksi lasiliukuseinä tuo kustannusetua ja tehokkuutta myös jo rakennusvaiheessa, kun yksittäisenä kappaleena asennettava elementti vähentää asennuksessa vaadittavia työvaiheita. 

Nevala nostaa esille myös huoltoon ja pitkän tähtäimen kunnossapitoon liittyvät hyödyt. 

– Rakennusalalla tulisi laskea tarkemmin myös huoltokäyntien aiheuttamat kustannukset. Liukupuite ei joudu esimerkiksi samalle jatkuvalle rasitukselle kuin saranallinen ovi, hän toteaa. 

Liukuvien tuotteiden kysyntä ulkoseinätuotteissa on kasvanut vahvasti viime vuosien aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan. Profinin omalla ainutlaatuisella lasiliukuseinärakenteellaan ja sen mukana tuomilla erinomaisilla ominaisuuksilla ja hyödyillä pystyy vastaamaan tähän kysyntään markkinajohtajan asiantuntijuudella. 

Profinissa kysynnän luomaa potentiaalia hyödynnetään nyt myös sisätiloihin tarkoitetuilla tuotteilla. Väliseininä käytetyt lasiliukuseinät mahdollistavat valon kulkemisen tilasta toiseen. 

– Meille oli tärkeää tuoda ulkotuotteista saatuja hyötyjä myös sisätiloihin, Nevala summaa. 

profin.fiTekoja Suomesta