Puun ostajat arvostavat tasaista puuvirtaa. Kun kulkuyhteydet metsäs-sä ovat huonot ja jos sinne pääsee vain tiettyyn aikaan vuodesta, ostajat eivät välttämättä kiinnostu puistasi. Puusta ei makseta parasta mahdol-lista hintaa, jos puun kuljetus onnistuu vain talvella. 

Kun puuta voi korjata ympäri vuoden, puunostajat ovat valmiita maksamaan siitä kovemman hinnan. Teollisuuden investoinnit koronan jälkeen, talousnäkymien parantuessa kasvavat, myös puun käyttö kasvaa. Hyvien yhteyksien varrelta puu ostetaan varmemmin.

Puuta korjattaessa tulee huomioida, että metsään pitää päästä vuoden ympäri. Tien perusparannuksen lisäksi myös siltojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Tiekunta ja siten jokainen tieosakas on vastuussa yksityistien sillasta. Hyväkuntoinen silta varmentaa turvallisen ja helpon tienkäytön ja varmentaa metsänomistajan puukaupan.

”Puun ostajat arvostavat tasaista Puuvirtaa”. 

Tien parantaminen on aina pitkän tähtäimen investointi, johon tarvitaan tieosakkaiden järjestäytymistä ja aktiivisuutta. Metsä kasvaa rahaa perusparannuksen kustannuksen verran parhaimmillaan jopa 10 vuodessa. Tiehanke nostaa myös kiinteistönarvoa ja kustannukset saa vähentää metsäverotuksessa. Hyvän tien ansiosta metsäpalstan virkistyskäyttökin on helpompaa. 

Yksityisteiden kunnostusasioissa tiekuntia palvelee: 

www.otso.fi Tekoja Suomesta