Kuvassa kahden erilaatuisen epoksin vertailu. Kerrokset 1) SL-epoksi 2) tartuntaprimeri 3) Betoni. Termillä ”markkinaepoksi” viitataan yleisesti myytyihin bentsyylialkoholipohjaisiin epokseihin, joita lähinnä kustannussyistä valitaan lattioihin. Vuoden päästä asennuksesta huonolaatuinen markkinaepoksi on hauras ja sen tartunta on huono (primerikerros 2). ARMEKA-FINNESTER VOC-vapaa epoksi on säilyttänyt huippuominaisuutensa.

 

Varmin tapa hankkia ongelmia polymeeripinnoitteiden, (esim. epoksi, PUR, akryyli) hankinnassa on ostaa kilpailutuksen jälkeen halvinta tarjottua lattiamateriaalia.

Halvin ja eniten asennettu lattiapinnoite on itsestään siliävä epoksipinnoite, ns. SL-epoksi.

Markkinoilla olevien SL-epoksipinnoitteiden kalleimman komponentin, epoksin, osuus laskee kokoajan kilpailun kiristyessä.

Syynä kehitykseen lienee tiedon-ja koulutuksen puute siitä, mitkä komponentit polymeeripinnoitteissa ovat merkityksellisiä niin kestävyyden kuin sisäilman laadun kannalta.

Hankintahenkilöstö ei osaa vaatia laatua ja entistä huonommat, halvat pinnoitteet päätyvät lattiaan.

M1-merkintä ei takaa turvallisuutta

Käyttöturvallisuustiedote on erinomainen lähde selvittää esim. epoksipinnoitteen komponentit.

Käyttöturvallisuustiedotteesta selviää epoksin sekä huoneilmaan haihtuvien liuottimien osuus tarjotusta tuotteesta.

Mitä vähemmän epoksia, sitä huonommin pinnoite pysyy alustassa ja sitä nopeammin se tulee käyttöikänsä päähän. Liuottimet puolestaan saattavat haihtua huoneilmaan vuosikausia.

M1 merkintä ei takaa tuotteen laatua tai turvallisuutta. M1-testit tehdään laboratoriossa ja niillä ei useinkaan ole mitään tekemistä sen pinnoitteen kanssa jota asentajat lattiaan laittavat.

VOC-vapaat lattiat ARMEKA ENGINEERING OY:ltä

ARMEKA-FINNESTER SL-epoksi on korkealaatuinen, n. 85 % epoksipinnoite, jonka sideaineena on käytetty VOC-vapaita kovettajia. Pinnoite antaa pitkän käyttöiän. Tartunta alustaan on kestävä, koska tuote muodostaa runsaasti kemiallisia OH-sidoksia. ARMEKA-FINNESTER SLepoksilla saavutetaan testatusti kestävät ja turvalliset lattiat.

floor.armekaengineering.comTekoja Suomesta