Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat aina olleet Finnfoamin kehitystyön avainsanoja. Esimerkkeinä Finnfoamin valmistukseen kehittämä tuotantoteknologia hyödyntää ponneaineena muun teollisuuden sivutuotteena syntyvää hiilidioksidia ja kaikki tuotannosta syntyvä leikkuujäte kierrätetään uudelleen tuotantoon. Lisäksi Finnfoam on kannustanut alan toimijoita kierrättämään rakennustyömaiden leikkuujätteet uudelleenkäytettäväksi FF-Kierrätyssäkkipalvelulla.

Tuotekehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota tuotteiden luotettavuuteen, kestävyyteen, asentamisen helppouteen ja materiaalitehokkuuteen. Viimeisin markkinoille tuotu FF-FLOOR-lattiaratkaisu on materiaalija energiatehokas ratkaisu, sillä se käyttää jopa 30 % vähemmän betonia. Tavoitteena on myös vastata asiakkaiden tarpeisiin, lisätä tehokkuutta työmaalla ja sujuvoittaa rakennusprojekteja. Jopa 300 mm paksut Finnfoam-eristeet sekä pilari- ja anturamuotit ovat esimerkkejä ratkaisuista helpottamaan ja nopeuttamaan työntekoa.

PITKÄIKÄISET JA KOSTEUSTEKNISESTI TURVALLISET RATKAISUT

Alhaisen hiilijalanjäljen saavuttamisessa korostuvat ratkaisujen pitkäikäisyys ja materiaalitehokkuus. Esimerkiksi laadukkaalla ja kestävällä routaeristyksellä voidaan vähentää merkittävästi massanvaihtoja sekä estää routavaurioiden syntyminen kaikissa olosuhteissa. Hyvin
tehty routasuojaus onkin talon- ja infrarakentamisen tärkeimpiä perusasioita. Finnfoam on käytetyin routaeriste muun muassa teiden, pihojen sekä rautateiden eristämisessä, sillä se säilyttää eristyskykynsä vaativissakin olosuhteissa muuttumattomana. Sen yhtenäinen ja suljettu solurakenne takaa hyvän lujuuden, vettymättömyyden, tiiviyden ja lämmöneristävyyden olosuhteista riippumatta.

”Me Finnfoamilla tuemme hiilijalanjäljen pienentämistä sekä uusilla rakennusvaiheen ratkaisuilla että hyvällä
lämmöneristyksellä, joka on merkittävin käytönaikaisten päästöjen pienentäjä”, sanoo Henri Nieminen.

TULEVAISUUDEN BIOERISTE RUUANTUOTANNON TÄHTEISTÄ

Finnfoam on mukana prosessissa, jolla valmistetaan ensimmäisenä maailmassa kompostoituvaa biomuovia ruokaja rehutuotannon sivuvirroista. Hankkeessa ovat mukana Brightplus, VTT ja Nordic Soya. Pilottitehdas tullaan rakentamaan Uuteenkaupunkiin vuosien 2021–2022 aikana. Finnfoam aikoo tulevaisuudessa hyödyntää uutta biomuovia rakennusten lämmöneristeiden tuotannossa.

”Bioeristeiden  ekologisuutta lisää se, että lämmöneristeet toimivat myös hiilinieluina ja auttavat näin pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä”, sanoo Finnfoam Oy:n toimitusjohtaja Nieminen.Teknologia- ja teollisuusratkaisut