Asiantuntijoiden mukaan sisälogistiikka on juuri nyt vahvassa muutosvaiheessa. Sisälogistiikan teknologiatrendit vaikuttavat toinen toisiinsa ja eskaloivat kokonaismuutosta. Tämän seurauksena muutos seuraavan kymmenen vuoden aikana voi olla hyvinkin nopeaa. Miten muutos toimialalla kehittyy, on tämän vuoksi tärkeää ymmärtää juuri nyt.

 

Telematiikan käyttö on arkipäivää sisälogistiikassa. Vuodesta 2018 lähtien Toyotan varastotrukeissa on ollut vakiovarusteena telematiikkalaitteisto, joka mahdollistaa datan keräämisen koneesta. Telematiikan avulla saadaan koottua dataa esimerkiksi trukkien liikkeistä ja käyttöasteista. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, otetaanko tiedonkeruu käyttöön vai ei. Tällä hetkellä noin 60 prosenttia Toyotan asiakkaista haluaa datankeruujärjestelmä päälle. Kun laitteisto käynnistetään, asiakas saa käyttöönsä selaimessa toimivan Toyota I_Sitejärjestelmän. Dataa hyödynnetään pääsääntöisesti tehokkuuden, turvallisuuden ja johtamisen parantamiseen.

I_Siten tuottama tieto onkin erinomainen työkalu esimerkiksi lähijohtamiseen. Tiedolla vahvistetaan päätöksentekoa. Kun toimenpiteet eivät perustu parhaimpaan mahdolliseen arvaukseen, tehdään tuotannossa tai hankinnoissa vähemmän virheliikkeitä. Varastopäällikkö saa järjestelmän kautta faktaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kannustinjärjestelmässä, henkilöstön resursoinnissa, kaluston optimoinnissa tai törmäyksien seurannassa.

Tieto mahdollistaa toiminnan kehittämisen tai ongelmakohtien havainnoinnin. Maailma digitalisoituu nopeasti ja on huomattu, että asenne Toyota I_Site-järjestelmää kohtaan on positiivisempaa kuin vielä viisi vuotta sitten. Useissa asiakasyrityksissä työntekijäpuoli vaatii järjestelmän käyttöönottoa ja se tunnetaan tärkeäksi osaksi turvallisuuden kehittämistä. Kokemuksen myötä on huomattu, että dataohjaus auttaa koko organisaatiota kehittymään, roolista ja tavoitteista riippumatta.

MILLAISIN ASKELIN KOHTI DATAOHJATUMPAA SISÄLOGISTIIKKAA?

Datan hallinnointi sekä käsittely vaatii yritystoiminnalta muutosta perinteisiin liiketoimintamalleihin. Data muuttaa mm. yrityksien työvoimatarpeita. Yritykset tarvitsevat enemmän
ammattilaisia datan analysointiin ja yksinkertaistamiseen. Data itsessään ei ole minkään arvoista. Sen todellinen arvo määräytyy vasta sitten, kun tiedon perusteella tehdyt päätökset saadaan arjessa käytäntöön tai se myydään jossain muodossa eteenpäin. Tiedon siirto nopeutuu ja lähes kaikki data on reaaliaikaista. Erilaiset järjestelmät keskustelevat sujuvasti keskenään. Data on helppotajuista ja se näkyy yhä enemmän arjessa.

TÄLTÄ NÄYTTÄÄ SISÄLOGISTIIKKA LÄHITULEVAISUUDESSA

Datan käsittely ja siihen pohjautuva työskentely muodostuu osaksi yritysten ydinosaamista. Useat toimialat muovautuvat perinteisestä toimialastaan yhä enemmän analyysitaloiksi tai
datan omistajiksi. Tiedon hyödyntäminen synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja kokonaan uusia markkinoita. Asiakkuudet voivat löytyä aivan eri toimialalta kuin aikaisemmin. Kerättyä dataa hyödynnetään entistä enemmän päätöksenteossa.

Sen avulla voidaan simuloida eri skenaarioita, joiden avulla voidaan suunnitella liiketoimintaa niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Reagointikyky markkinoiden muutoksiin nopeutuu ja parantuu. Dataa yhdistelemällä luodaan kilpailuetu, joka hyödyttää yksittäisiä yrityksiä, mutta myös koko yhteiskuntaa.

toyota-forklifts.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut