Turvallisuuden ja tehokkuuden lisääminen ovat avainroolissa, kun Deletellä haetaan parannuksia teollisuuden prosessipuhdistamisen työtapoihin. Yritys toivoo nyt, että asiakkaat esittävät rohkeasti omia haasteitaan heidän ratkaistavakseen.

Deletellä on tunnistettu, että prosessipuhdistamisen työmenetelmät ovat säilyneet samankaltaisena jo pitkään. Yrityksessä on herännyt toive parantaa työntekijöiden turvallisuutta, työtehoa ja -mukavuutta ja ratkaisuksi on noussut teknologian, kuten robotiikan, käyttö.

– Olemme tehneet useampia, asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja hyödyntäen uutta teknologiaa. Samalla olemme avanneet pelikirjan robotiikan käyttämisen suhteen; katsomme läpi kaikki vaihtoehdot, joissa sitä voi hyödyntää, kertoo kenttäpäällikkö Timo Rantanen.

Prosessipuhdistuksen työtavat ovat perinteisesti olleet riippuvaisia miestyövoimasta ja osittain haastavia turvallisuuden osalta.

– Perinteisesti esimerkiksi säiliön puhdistamisessa työntekijä on suojavarusteet päällä säiliön sisällä. Vesipiikkauksessa veden leikkaavuus ja työntövoima, ja sen myötä työn väsyttävyys ja turvallisuusriskit, ovat suuria, Rantanen kuvailee.

Uutena työtapana Delete käyttää nyt robottia, joka voidaan kiinnittää säiliön sekoittajiin. Puhdistusta kauko-ohjataan ulkopuolelta kameroiden avulla.
Myös esimerkiksi perinteisiä suurtehoimurointeja parantamaan on kehitetty laitteistoa, jolla voidaan poistaa materiaalia koneellisesti, sekä siirrettäviä kuljettimia, jotka vähentävät tarvetta työskennellä ahtaissa tai kuumissa tiloissa.

RATKAISUT ASIAKKAIDEN HAASTEIDEN POHJALTA

Työturvallisuuden lisäksi teknologiaa käyttämällä voidaan lisätä tehoa, kuten vedenpainetta, kun työntövoiman ottaa vastaan robotti työntekijän sijaan.

Samalla esimerkiksi työnvalmistumisnopeutta voidaan kasvattaa. Teknologian avulla myös todella haastavista puhdistuksista tulee mahdollisia. Rantanen nostaa tästä esimerkiksi asiakkaan, jonka säiliöön ei turvallisuussyistä voitu tehdä telineitä.

– Piikkaamista tehtiin käsityönä ja valmistuminen oli arvioitu useaan kuukauteen. Nyt robotiikan avulla puhdistus tehtiin säiliön ulkopuolelta muutamassa viikossa, Rantanen kertoo. Hän korostaakin, että Deleten ratkaisujen kehityksen elinehto on asiakkaiden ongelmien kuuleminen ja tiivis yhteistyö.

– Pystymme hyödyntämään robotiikkaa hyvin laajasti, joten meille voi tuoda rohkeasti koviakin haasteita. Yhdessä asiakkaidemme kanssa löydämme parhaat tavat toimia, Rantanen
summaa.

www.delete.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut