Kotimainen Kemppi on hitsausalan asiantuntija, joka jatkuvalla laitteisto- ja ohjelmistokehityksellä pyrkii parantamaan asiakkaiden tuottamaa laatua ja tehokkuutta. Uusia menetelmiä etsitään asiakkaiden haasteita ja palautetta kuunnellen.

Kemppi on tunnistanut, että hitsaustyökalujen käytettävyyttä tulee parantaa.

– Työvoimakustannuksilla kilpaileminen ei Euroopassa ole mahdollista, joten helppokäyttöisyyden kautta luotava työn tehokkuus ja laatu korostuvat, toteaa Kempin kotimaan myynnistä vastaavan Aarno Laine.

Lisäksi taitavien hitsareiden saatavuus voi olla heikkoa ja uusia, nuoria työntekijöitä tulisi saada alalle. Käytettävät työkalut voivatkin auttaa hitsaajia onnistumaan työssään mahdollisimman hyvin ja toimia myös alalle houkuttelevana tekijänä. Kemppi on panostanut käytettävyyteen usealla eri tavalla. Kehitysaskeleet vastaavat esimerkiksi materiaalikehityksen tuomiin lisähaasteisiin ja vähentävät hitsaajien kokemuspohjaisen tiedon vaatimusta. Yksi hitsaajia työssään avustava toiminto on
WeldAssist, jolla madalletaan työntekijöiden kynnystä erikoisempien materiaalien hitsaamiseen. Tietyillä lähtötiedoilla kone antaa automaattisesti lähtöparametrit, joilla työn pääsee aloittamaan ilman aiempaa materiaalituntemusta.

PAREMPAA LAADUNVALVONTAA JA VARMUUTTA HITSAUSOHJEILLA

Pitkään kehitetty ratkaisu on myös laadunvalvontaan tarkoitettu WeldEye -hitsauksen hallintajärjestelmä.

– Laadunvalvonta kiristyy jatkuvasti ja asiakkaidemme asiakkaiden vaatimukset kasvavat. WeldEyen avulla voidaan esimerkiksi todentaa hitsaussovelluksessa käytettävät parametrit, Laine kuvailee. Tasaiseen laatuun ja poikkeamien välttämiseen pyritään myös digitaalisen muotoon kehitetyillä WPShitsausohjeilla. Niiden avulla satunnaiset tuotannossa tehtävät tarkastukset voidaan korvata jatkuvalla, hitsaustyön seurannalla.

– Digitaalinen WPS varmistaa, että hitsaaja saa ohjeen käyttöönsä ja itse hitsauskone valvoo, että hitsaus tapahtuu oikeilla parametreillä. Tällä päästään eroon
tahattomista virheistä, Gerben van den Berg Kempin Globaalista myynnistä vastaava Vice President Markets esittelee. Kaikkien kehitysalueiden osalta asiakkaat ja loppukäyttäjät ovat avainasemassa.

– Tuotekehityksen yhteydessä sekä haastatellaan käyttäjiä, että kierretään kohteita. Palautteen perusteella mietimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita tai parantaa
vanhoja, Laine summaa.

www.kemppi.fiEdelläkävijät 2021 Teknologia- ja teollisuusratkaisut