Globaalisti toimiva johdinsarjoja valmistava ja sähkömekaanisia kokoonpanopalveluita tarjoava Crimppi Oy näkee, että yrityksen menestyksen takana ovat joustavuus ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on olla ketterä ja asiakaslähtöinen yhteistyökumppani ja kasvaa sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kanssa.

Crimppi Oy on vuonna 2000 perustettu yritys, jonka toiminta perustuu oman tehdasverkoston tehokkaalle hyödyntämiselle. Konsernissa työskentelee 400 henkilöä ja sen Suomen yksikkö on maan suurin johdinsarjatehdas. – Lisäksi meillä on tytäryhtiöt Kroatiassa ja Kiinassa ja tavoittelemme kannattavaa kasvua kaikilla tehtaillamme – myös
Suomessa kertoo toimitusjohtaja Timo Harri.

Tehtaiden välillä tehdään aktiivista yhteistyötä; yhteiset toimintamallit ja konekanta mahdollistavat tuotannonsiirrot
Suomesta ulkomaille ja toisin päin. Asiakkaat saavat paikallisesti globaalia palvelua. – Saatamme aloittaa asiakkaalle tuotannon täällä, ja jos on järkevää esimerkiksi volyymin kasvaessa voimme siirtää tuotantoa muualle. Toisaalta välillä tuotanto kannattaa pitää Suomessa pysyvästi ja olemme esimerkiksi siirtäneet tuotantoa Kiinasta Suomeen, Harri kuvailee.

ASIAKASYMMÄRRYS EDELLÄ

Harrin mukaan asiakkaiden palvelemista helpottaa laaja oma komponenttivarasto ja suorat yhteydet materiaalitoimittajiin. – Me myös aktiivisesti tarjoamme vaihtoehtoja asiakkaan
harkitsemille materiaaleille, jos tunnistamme, että joku muu voisi olla parempi, esimerkiksi saatavuuden tai tuotannon kannalta. Toiminnassa pyritään nopeuteen ja tuotannon joustavuuteen, mitkä ovatkin tärkeitä menestystekijöitä yrityksessä.

Asiakkaiden tarpeet saattavat muuttua nopeasti ja toimitusaika on aina kriittinen. Tehtaanjohtaja Heli Toppisen mukaan ajattelu asiakaskohtaisista tarpeista koskee koko organisaatiota ja kaikkia työntekijäryhmiä. – Koko henkilöstö on hyvin tietoista asiakaskohtaisista vaatimuksista ja toimintavoista ja omistautuu asiakkaille.
Haluamme myös, että henkilöstö kehittyy jatkuvasti, ja siksi meillä järjestetään koko henkilöstölle säännöllisiä infotilaisuuksia ja omiin tarpeisiimme räätälöityjä koulutuksia.
Yrityksen kantavana ajatuksena onkin alusta saakka ollut, että jokainen asiakas saa juuri tarvitsemansa palvelun ketterästi.

– Luomme yhdessä asiakkaiden kanssa juuri heille sopivat toimintamallit. Pyrimme huipputason toimintaan kaikilla osa-alueilla. Haluamme toimia vastuullisesti ja tavoitteemme on saada oma toimintamme hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä Harri vetää yhteen.

www.crimppi.comTeknologia- ja teollisuusratkaisut