Metsäteollisuuden tärkeänä kumppanina tunnettu Kaskisten Satama pyrkii tulevina vuosina sekä kasvamaan voimakkaasti, että kehittämään toimintaansa digitalisaation avulla.

Kaskisten Satama tunnetaan metsäteollisuuden satamana, jonka päätuotteina ovat sellu ja sahatavara ja tärkeimpänä asiakkaana Metsä Board. Lisäksi sataman läpi kulkee esimerkiksi bulkkitavaraa ja kemikaaleja.

– Sataman volyymi on tällä hetkellä noin 1,2 miljoonaa tonnia, kasvua on tänä vuonna ollut jo 20 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Jos vauhti jatkuu, saavutamme tänä vuonna 1,4 miljoonan tonnin rajan. Satamaa myös laajennetaan, jolloin kenttätilan määrä lisääntyy kolmella hehtaarilla, kertoo satamayhtiön toimitusjohtaja Patrik Hellman.

Yhtiön tärkein fokusalue on tällä hetkellä sataman toimintojen kokonaisvaltainen digitalisointi, jolla haetaan tehokkuutta, päästöjen vähentämistä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamista. Kehittäminen on aloitettu noin vuosi sitten ja seuraavana askeleena on laiturihallintajärjestelmän uudistaminen.

– Olemme jo nyt tunnetusti Suomen tehokkaimpia satamia, mutta digitalisaation kautta toiminnot tehostuvat entisestään. Esimerkkinä tästä voidaan mainita, että esimerkiksi koneellisissa töissä voidaan lisätä suunnitelmallisuutta, välttää turhia ajoja ja siirtoja sekä tehostaa varastointipuolta, Hellman kertoo.

PANOSTUKSIA MUIDEN SATAMIEN HALLINNOINTIIN, RAIDELIIKENTEESEEN JA SUURYKSIKÖIHIN

Hellmanin mukaan tavoitteena on luoda satamasta vähitellen digitaalinen kaksonen, joka hyödyntää esimerkiksi sensoreista ja kameroista saatavaa tietoa ja toimii osittain itsenäisesti. Lisäksi visiona on hallinnoida jatkossa myös muiden satamien työtä. Päästöjen vähentämistavoitteisiin satama vastaa digitalisaation lisäksi raideliikennettä vahvistamalla. Satamaan johtavaa Suupohjan rataa on tarkoitus parantaa pitkäjänteisesti.

– Tavoitteenamme on kolminkertaistaa liikenne radalla ja samalla laskea rekkaliikenteen tällä hetkellä tuottamia päästöjä, Hellman mainitsee.

Myös itse satamatoiminnassa on tapahtumassa vahvaa kehittymistä lähivuosina.

– Tarkoituksena on satsata jatkossa myös suuryksikköliikenteeseen ja projektilasteihin. Näiden osalta digitalisointi on tarkoitus saada heti alusta saakka niin pitkälle kuin mahdollista, Hellman toteaa.

Satama-alan kovassa kilpailussa nopeasta kehittymisestä onkin tullut elinehto ja Hellman uskoo, että Kaskisten satama erottuu kilpailutilanteessa selvästi.

– Katson itse, että olemme selkeästi jo nyt edelläkävijä Itämeren alueella, hän vetää yhteen.

kaskistensatama.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut