Kansainvälisesti toimiva, erityisesti älykkäistä valaistusratkaisuista tunnettu Helvar yhdistää pitkät perinteet innovatiiviseen otteeseen. Sen teknologialla voidaan esimerkiksi tukea tilojen käyttäjien hyvinvointia tai kerätä tärkeää dataa.

 

Helvar on valaistusteknologiayritys, joka on erikoistunut älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin ja valaistuskomponentteihin. Sen huippuluokan ratkaisut ovat luoneet sille jalansijan kansainvälisesti merkittävien asiakkuuksien, kuten Istanbulin lentokentän ja Forum Romanumin kanssa. Helvarin järjestelmiä on laajasti käytössä esimerkiksi sairaaloissa, oppilaitoksissa, toimistoissa ja risteilyaluksilla. Älykkäällä valaistuksella on pitkään pyritty energiatehokkuuteen, mutta sen avulla voidaan myös parantaa tilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta.

– Usein energiansäästämiseksi vaihdetaan valonlähteet, mutta säästöt voidaan jopa tuplata valaistuksenohjauksella. Samalla valaistuksen laatu paranee, kertoo Helvarin myyntijohtaja Jukka Riikkula. Ohjauksella valaistuksesta saadaan myös parhaiten käyttötarkoitustaan vastaavaa ja hyvinvointia tukevaa. Yleisistä
standardeista voidaan siirtyä kohti yksilöiden tarpeita vastaavaa valaistusta.

– Valaistuksen määrän tulee olla mukautettavissa eri tiloihin tai eri-ikäisten tilojen käyttäjien mukaan. Lisäksi valon värilämpötilallakin on iso vaikutus esimerkiksi ihmisten aktiivisuuteen ja luontaisen päivärytmin ylläpitämiseen, Riikkula kertoo.

TEKOÄLY LUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Älykäs valaistus on tärkeä osa kiinteistön taloteknistä kokonaisuutta. Itse valaistuksen ohjaamisen lisäksi sen hyödyntämiä antureita voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin.

– Antureista voidaan kerätä tietoa esimerkiksi tilojen käyttöasteesta. Toisaalta niistä saadaan tieto esimerkiksi huoltotarpeesta, ilman että kenenkään tarvitsee erikseen tehdä ilmoitusta. Viestejä voidaan myös priorisoida, Riikkula esittelee.

Tällainen ratkaisu on käytössä esimerkiksi Jyväskylän uudessa Nova-sairaalassa, sen 30 000 valaisimen kokonaisuudessa. Seuraavana askeleena kehityksessä Helvar on luonut tekoälypohjaisen, itseoppivan järjestelmän.

– Se ohjelmoi itseään käytön perusteella ja oppii tunnistamaan tilojen tyypin ja käytön ja optimoimaan valaistusta
sen mukaan. Tämä on ainutlaatuinen ratkaisu, jota ei ole kenelläkään muulla, Riikkula kertoo.

Riikkula korostaakin, että yrityksessä etsitään jatkuvasti tuoreita tapoja luoda uutta. Panostamme vahvasti tulevaisuuteen. Pitkäjänteisten investointien kautta olemme tuoneet toimialalle kansainvälisestikin tunnustettuja uusia ratkaisuja, esimerkiksi hyödyntäen juuri tekoälyä, summaa Riikkula.

helvar.fiEdelläkävijät 2021 Teknologia- ja teollisuusratkaisut