Yritykset kärsivät työvoimapulasta, kun työikäinen väestö vähenee ja suurten ikäluokkien osaavat konkarit siirtyvät eläkkeelle.

Yritykset kärsivät työvoimapulasta, kun työikäinen väestö vähenee ja suurten ikäluokkien osaavat konkarit siirtyvät eläkkeelle. Työvoiman vähenemiseen sopeutuminen vaatii, ettei niukkoja tekijäresursseja tuhlata.

Arjen lean kunniaan

Työt jokaisessa organisaatiossa kannattaa järjestellä niin, että ammatti-ihmiset vapautetaan tekemään sitä, missä he ovat parhaita, missä heidän osaamisensa lisää tuotannon arvoa ja yrityksen laskutettavaa kassavirtaa.

Työt jokaisessa organisaatiossa kannattaa järjestellä niin, että ammatti-ihmiset vapautetaan tekemään sitä, missä he ovat parhaita, missä heidän osaamisensa lisää tuotannon arvoa ja yrityksen laskutettavaa kassavirtaa. Toiminnan kehittäminen tarkoittaa uusia sujuvampia fiksuja toimintatapoja – ei kaikesta tinkimistä.

Säästöjen kiilto silmissä on viime vuosina nipistetty tarvikkeiden hankinnassa euro euron jälkeen. Suurin osa hankinnoista monella alalla on tarvikkeita, joiden osto, käsittely ja hankintapro-sessit ovat arvoon nähden suuritöisiä. Hankintabudjetin euroista ne ovat piskuinen osa, mutta

huonosti hoidettuna aimo annos työmäärästä. Ostoissa tingityt eurot muuttuvat irvikuvakseen, kun henkilöstön panos kuluukin puutteiden paikkaamiseen ja laatuongelmien selvittämiseen. Tinkimisten tulos voi syödä kan-nattavuuden.Järkevä hankintatoimi keskittyy ar-vokkaampien, keskeisten tuotteiden laatuun, hintaan ja optimaaliseen varastointiin. Tarvikkeet ja työkalut, ym. on mahdollista – ja viisasta – hankkia sellaiselta luo-tettavalta kumppanilta, jonka rationaalinen toiminta säästää asiakasyrityksen henkilötyötä. Johdon tehtävä on pitää katse kannattavuudessa ja kasvussa ja huolehtia, että oma osaa-va väki voi keskittyä tuottavaan työhön. Työvoimapulaa voidaan kompensoida palvelevilla kumppaneilla.

Meillä tämä kaikki tiivistyy SmartWork®-ajattelu-tapaan, joka tarkoittaa fiksuja prosesseja, digi-soveltamista ja automatisoituja ratkaisuja.

www.wurth.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut