Korjausrakentamisen ja asumisen kuumina keskustelunaiheina puhuttavat sisäilman laatu ja kiinteistöjen käyttämä energia. Kesän poikkeuksellinen hellejakso kuumensi myös tarpeen viilentää kiinteistöjä.

Vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja ihmisten halu pitää hyvinvoinnistaan huolta ovat kasvattaneet ilmanvaihtoalan palvelutarjonnan kysyntää. ”Laajensimme keväällä

ilmanvaihtopalvelujamme kylmätekniikan osaamisella. Ilmanvaihtokanavien puhdistukset, ilmamäärien mittaukset ja säädöt sekä ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiden säännölliset huollot takaavat laadukkaan sisäilman ja energiatehokkuuden”, sanoo Cervin toimitusjohtaja Petri Valve.

Cervi on erikoistunut olosuhdetekniikkaan eli energiatehokkaaseen ilmanvaihtotekniikkaan, jonka keskiössä on ihminen. Olosuhdetekniikassa tekniikkaa säädellään
ajanmukaisesti kiinteistön käytön ja käyttäjien todellisen tarpeen mukaan Cervin uudesta Ilmatilavalvomosta käsin. Ilmatilavalvomo seuraa kiinteistöjen ilmanvaihtolaitteisiin asennettuja antureita, joista saatu data toimii huolto- ja korjaustarpeiden perusteena. Energiahukka ja hiilijalanjälki pienenevät ja saadaan aikaan merkittäviä säästöjä.

JÄRKÄLEMÄINEN AUTOMAATIOSYSTEEMI EI TAKAA SÄÄSTÖJÄ TAI HUOLETTOMUUTTA

Suomessa on paljon vanhaa kiinteistökantaa, jonka ilmanvaihtojärjestelmät, jäähdytyslaitteet ja mahdolliset automaatiojärjestelmät ovat

vanhentuneet. Nykyiset jäähdytyslaitteet eivät kykene tuottamaan sitä viilennystä, jota tarvitaan tulevaisuudessa. ”Usein kiinteistöissä lämmitys lämmittää ja jäähdytys jäähdyttää täysillä samassa järjestelmässä. Edullisella anturoinnilla voidaan langattomasti saada tieto jäähdytyksen huoltotarpeesta ja säästää merkittävästi esimerkiksi teollisuuden prosesseissa”, toteaa

Cervin kylmätekniikkayksikön vetäjä Miika Salmela.

ILMANVAIHTO JA VIILENNYS KOKONAISTOIMITUKSENA CERVILTÄ

Hyvä tapa lähteä selvittämään säästömahdollisuuksia on pyytää asiantuntijoiltamme kartoitus ja arvio laitteiden tilasta. Hyvin toteutetulla ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla saadaan jopa 80–90 prosenttia lämmöstä talteen ja kiinteistön lämmitystarve vähenee merkittävästi. Huoltotoimintamme yhteydessä teemme automaattisesti arvioinnit ilmanvaihdon ja kylmätekniikan toimivuudesta sekä laitteiden tilasta ja päätämme jatkotoimenpiteistä yhdessä asiakkaan kanssa.

www.cervi.fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut