Tamperelainen Wirepas tuottaa IoT-ratkaisuja, joilla laitteita ja esineitä voidaan kytkeä internetiin langattomasti. Sen teknologian avulla 5G-ratkaisuja voidaan hyödyntää aiempaa huomattavasti edullisemmin ja useammilla sovellusalueilla.

Wirepas tarjoaa nimenomaisesti IoT-markkinoille tarkoitettua teknologiaa sensorointiin ja kontrollointiin. Se pyrkii avaamaan 5G:n hyödyntämisen laajemmin teollisuuden käyttöön
esimerkiksi olosuhdeseurantaan, asset trackingiin ja laitteiden ohjaamiseen.

– 5G:n edut ovat se, että sen avulla voidaan siirtää entistä enemmän dataa ja pienentää viiveitä. Se on kuitenkin epäonnistunut hinnan muodostumisen osalta aiempiin verkkosukupolviin verrattuna. Tämän takia sen hyödyntäminen teollisuudessa on ollut tähän asti enimmäkseen kannattamatonta sensorointiin, kertoo Wirepasin toimitusjohtaja Teppo Hemiä.

Yrityksen uudeksi standardiksi ajama non-cellular 5G vie sen sijaan kustannukset alimmalle mahdolliselle tasolle 5G:n luotettavuudesta tinkimättä. Ratkaisun edullisuus perustuu autonomiseen ja dynaamiseen laitteiden väliseen kommunikaatioon, jossa verkot muodostuvat automaattisesti, ilman muuta infrastruktuuria tai operaattoreita.

– Ratkaisu on hyödynnettävissä juuri siellä, missä käyttökohteita on volyymin osalta eniten. Siksi voimmekin sanoa, että tämän avulla voimme moninkertaistaa 5G-markkinan.

KÄYTTÖKOHTEIDEN LAAJUUS YLLÄTTÄÄ

Wirepasin teknologian sovellettavuus näkyy myös monipuolisessa asiakasportfoliossa. Logistiikan osalta yhteistyötä tehdään esimerkiksi Fujitsun, Orangen ja Maerskin
osalta.

– Lisäksi teknologiaamme on käytössä esimerkiksi Smart City -sovelluksissa, kuten Lacroixin katuvalo – ja sensorointitoiminnoissa sekä Aidonin sähkömittareissa. Myös esimerkiksi Schaeffler ja Sulzer käyttävät teknologiaa moottoreiden ja pumppujen etävalvontaan ja Fagerhult valaistukseen ja käyttöasteanalytiikkaan. Hemiä pitääkin erityisen kiinnostavana laajaa sovellettavuutta.

– Tämä markkina on mahtava juuri sen takia, että jokaisena päivänä opimme uusia käyttökohteita, joissa voimme auttaa esimeriksi tehokkuuden ja kestävän kehityksen parantamisessa, hän kuvailee.

Myös koronapandemialla on ollut oma vaikutuksensa nopeutuneessa kehityksessä ja uusien aluevaltauksien tekemisessä.

– Akuutisti pandemia kurittaa alaa esimerkiksi komponenttipulana, mutta muuten sillä on kiihdyttävä vaikutus, kun esimerkiksi etävalvonnan tai muiden etäkyvykkyyksien tarve on
rajussa kasvussa, Hemiä vetää yhteen.

wirepas.comTeknologia- ja teollisuusratkaisut