Annossalaatteja valmistava Mäkitalon Maistuvat Oy on hyödyntänyt monipuolisesti Satakunnan ELY-keskuksen tarjoamia palveluja. Paikallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä painottava Mäkitalon Maistuvat vastaa hyvin myös ELY-keskuksen tuettavan toiminnan painopisteitä ja yhteistyö on toiminut sujuvasti. 

HK Scanin entisissä tiloissa Eurassa toimiva Mäkitalon Maistuvat Oy sai nopean lähdön liiketoimintaan Satakunnan ELY-keskuksen avulla. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa entisestään. 

– Tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton ja kysyntää riittää, joten tavoitteena on kasvaa reilusti, kertoo toimitusjohtaja ja pitkän linjan vihannesviljelijä Esa Mäkitalo. 

ELY-keskuksen kanssa Mäkitalo on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja saanut sekä investointitukea, että apua rekrytointiin. Lisäksi Mäkitalo on mukana ELY-keskuksen rahoittamassa vertikaalisen viljelyn kehittämishankkeessa. 

Satakunnan ELY-keskuksen asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka korostaa, että ELY-keskuksen tehtävänä on auttaa pk-yrityksiä yrityksen elinkaaren eri vaiheiden muutos- ja kehittämistilanteissa. 

– Yritys voi käyttää samanaikaisesti useaa eri palvelua, sekä ELY-keskukselta, että muiden toimijoiden tarjoamana. Rakennamme aina räätälöidyn kokonaisuuden asiakkaiden tarpeista lähtien, hän kertoo. 

Mäkitalo arvostaa ELY-keskukselta saamaansa tukea ja pitää sitä tärkeänä osana toiminnan aloittamista. 

– Palvelu on ollut joustavaa ja asiat edenneet tehokkaasti. Esimerkiksi laitehankintoihin saadulla investointituella on ollut nollasta aloittavalle yritykselle iso rooli, Mäkitalo kertoo. 

Apua myös rekrytointiin ja huomio ilmastoasioihin 

Heti toiminnan alussa kävi ilmi, että Mäkitalon Maistuvat tarvitsevat akuutisti työvoimaa. Ratkaisuksi tähän saatiin TE-palveluiden ja ELY-keskuksen järjestämä RekryKoulutus. 

– Kävimme Esa Mäkitalon kanssa keskustelua yrityksen palvelutarpeista, joista yksi oli osaajien rekrytointi. 

Kouluttajan kanssa räätälöitiin tarpeisiin sopiva, tiivis koulutuskokonaisuus, jossa yhdistyivät elintarvikealan teoria ja tuotantolaitoksen käytännön työn opetus, kertoo koulutusasiantuntija Eino Alanko. 

Sekä ELY-keskuksen, että Mäkitalon mukaan koulutus oli todella onnistunut tapa saada yritykselle yhdeksän uutta työntekijää. Toista RekryKoulutusta suunnitellaan syksylle. 

– RekryKoulutuksen mahdollisuus tuli minulle yllätyksenä ja sen merkitys on ollut jopa suurempi kuin investointituen, Mäkitalo toteaa. 

ELY-keskuksen toiminnan keskeinen strateginen painopiste on myös ilmastotyö ja yritysten investointihankkeissa painotetaan erityisesti ympäristövastuullisuutta ja vähähiilisyyttä. Jortikan mukaan yritysten kehittämät ratkaisut ovat ehdottoman tarpeellisia hyvien ilmastoratkaisujen syntymiselle. 

– Tästä yksi esimerkki on ELY-keskuksen rahoittama ja Pyhäjärvi-Instituutin toteuttama vertikaalisen viljelyn kehittämishanke, jossa Mäkitalo on nyt mukana. Lisäksi Mäkitalon Maistuvien toiminnassa tärkeää on esimerkiksi kiertotalouden hyödyntäminen ja paikallisten raaka-aineiden hyödyntäminen, joten Mäkitalon maistuvat on hyvä esimerkki sitä, millaista yritystoimintaa haluamme ELY-keskuksena tukea ja kehittää, Jortikka summaa. 

www.ely-keskus.fiEdelläkävijät 2021 Satakunnan Parhaat