Kun asiakaspalautteessa lukee: ”Olemme säästäneet Purkupihan avulla aikaa sekä rahaa ja sovitut asiat hoituvat jämäkästi positiivisella asenteella”, voi purkutiimi olla mielissään. Silti toimintaa voi aina kehittää himpun verran paremmaksi, sillä erikoispurkukohteet ovat kaikkein haastavimpia. 

Ala kuin ala, jämäkästi asioita sovitusti hoitamalla hyvä maine kasvaa ja kiirii. ”Meille on tärkeintä se, että hommat hoidetaan ajallaan, ammattitaitoisesti ja sujuvasti jokaisen tapauksen kohdalla”, vahvistaa Purkupiha Asbestityöt Pori Oy:n toimitusjohtaja Lari Viinikkala. ”Teemme purkutöitä kokoluokassaan laidasta laitaan ja olemme keskittyneet haastavampiin haitta-ainekohteisin kuten asbestipurkuihin. Kohteet ovat hyvin erilaisia, välillä on isoja linjasaneerauksia ja tilamuutoksia, välillä omakotitaloja”. 

Ensin tutkitaan, sitten hutkitaan – mutta turvallisesti 

Yhä useammat purut suoritetaan niin, että lähialueilla on toimintaa käynnissä tai asukkaita on purkutyömaan vaikutusetäisyydellä. ”Ennen kuin mitään puretaan, on ehdottomasti tiedettävä, mitä materiaaleja puramme ja mitä rakenteiden sisällä mahdollisesti piilee”, Viinikkala korostaa. ”Useasti kohteissa on suoritettu haitta-aine- ja asbestikartoitus ja tilaajan kautta saamme tulokset. Mutta teemme myös itse tutkimuksia ennen purkua.” 

Tutkimustulosten perusteella laaditaan purkutyösuunnitelma, joka sisältää myös kohteeseen sopivat purkumenetelmät, jotta työturvallisuus pystytään maksimoimaan ja lain pykälät täyttämään. Ennen varsinaista purkutyötä varmistetaan, ettei ympäröivään tilaan pääse purkutyön yhteydessä leviämään asbestia. Tämän vuoksi purettavat tilat osastoidaan ja alipaineistetaan. 

Työvaiheet ja eri työmenetelmät pitää aina kirjata purkutyösuunnitelmaan, joka jaetaan asianosaisille hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.” Kaikenlaisia riskejä on pyrittävä välttämään viimeiseen asti. Työmaalla pitää voida liikkua turvallisesti ja toisaalta purkujäte on pystyttävä kuljettamaan pois vaarantamatta muuta liikennettä tai ympäristöä. Riittävä ammattitaito ja valvonta ovat tässä a ja o.” 

Erikoispurkutöitä myös poikkeuksellisissa olosuhteissa 

Purkupiha tekee asbesti- ja kokonaispurkuja myös vaativissa teollisuuskohteissa. Asbestipurkuja saatetaan tehdä myös toimivassa laitosympäristössä. Silloinkin työt alkavat huolellisella esivalmistelulla. Käytännössä tämä tarkoittaa työvaiheiden, menetelmien ja suojausten tarkkaa suunnittelua yhdessä tilaajan kanssa ja aikataulujen järjestämistä sellaisiksi, joilla minimoidaan ylimääräiset riskit. Toimivassa teollisuusympäristössä myös työvaiheittain tehtävät vaaranarvioinnit sekä avoin, jatkuva kommunikointi sekä käyttöhenkilökunnan, purkutyöntekijöiden että viranomaisten kanssa ovat keskeisessä osassa purkutyön eri vaiheissa. ”Olemme haitta-aine töissämme tottuneet huolelliseen ennakointiin, korkeaan työturvallisuustasoon ja avoimeen tiedonkulkuun, joten meillä oli tutut toimintamallit ja menetelmät valmiina”, kiteyttää Viinikkala. 

PURKUPIHA ASBESTITYÖT PORI OY 

on AVI:n valtuuttama asbestiurakoitsija, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat asbesti- ja homepurkutöiden lisäksi rakennepurut, kokonaispurkutyöt sekä piikkaustyöt monipuolisella kalustolla, myös asbestivapaissa kohteissa. Yhtiö on osa valtakunnallisesti toimivaa Purkupiha konsernia.

www.purkupiha.fi

 Satakunnan Parhaat