Valtakunnallinen Nälkäpäivä-keräys kartuttaa ensi viikolla varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Jopa kolmannes Satakunnan piirin keräystuotoista käytetään oman maakunnan asukkaiden auttamiseen ja tukemiseen kriisitilanteissa. Myös SPR:n jäsenyys on tapa osallistua auttamistyöhön. 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset tarjoavat apua siellä, missä sitä eniten tarvitaan. He auttavat maailmalla luonnonmullistusten ja sotien uhreja ja Suomessa äkillisen onnettomuuden kohdanneita ihmisiä. 

”Ulkomaiset kohteet saavat eniten huomiota mediassa, mutta Nälkäpäivä-keräyksen tuotoilla pidetään yllä myös kotimaan valmiutta auttaa. Satakunnan piirissä oli viime vuonna 36 hälytystehtävää, mikä on paljon alueen kokoon nähden, kertoo valmiuspäällikkö Kari Petäjä. 

SPR:llä on noin 6000–7000 vapaaehtoista hälytysvalmiudessa onnettomuustilanteiden varalta. Yksi Satakunnan kotimaanavun vapaaehtoisista on Heidi Rosenblad. 

”Yleisimpiä avustustilanteita ovat tulipalot, joissa ihmiset menettävät kaiken. He tarvitsevat vaatteita, astioita, liinavaatteita ja majoitusta. Me huolehdimme, että he selviävät ensimmäisistä vuorokausista ja löytävät oikeat kanavat päästä eteenpäin tapahtuneen jälkeen. Meille ei ole merkitystä ihmisen ihonvärillä, uskonnolla, varallisuudella tai taustalla. Kun katastrofi iskee, jokainen saa meiltä saman avun”, hän valottaa. 

Henkistä kriisiapua paikan päällä tai puhelimitse 

Tiia Viljakainen on ollut mukana SPR:n henkisen tuen valmiusryhmässä jo 10 vuoden ajan. ”Suurin osa hälytyksistä on yksittäisten perheiden auttamista äkillisissä kuolemantapauksissa ja onnettomuuksissa. Kyse on henkisestä ensiavusta, keskustelusta, kohtaamisesta ja rinnalla kulkemisesta heidän kanssaan. Tilanteet ovat aina erilaisia. Esimerkiksi Porin Keskuskartanon tulipalon jälkeen annoimme asukkaille pitkäkestoista henkistä tukea”, Viljakainen kertoo. 

SPR tarjoaa henkistä tukea myös puhelimitse isoissa kriisitilanteissa. Pahimpana korona-aikana sen auttava puhelin osoitti toimivuutensa kanavana, jota kautta kansalaiset saivat purkaa pelkojaan ja ahdistustaan. Petäjän mukaan hyväksi koettua puhelinapua aiotaan jatkossa lisätä. 

Voit ilmoittautua myös kerääjäksi puh: 0401680521 tai sähköpostilla satakunta@punainenristi.fi 

www.punainenristi.fiSatakunnan Parhaat