Koordinoitu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta OLKA toimii Satasairaalassa niin hyvin, että se laajenee sotekeskuksiin ensimmäisenä Suomessa. Vapaaehtoiset tarjoavat asiakkaille kiireetöntä kohtaamista.

Suunnitelmien mukaan jokaiseen sotekeskukseen tulee OLKA-piste, josta maakunnan asukkaat ja soteammattilaiset saavat tietoa alueen järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta. Ensimmäinen piste on jo avattu Porin Maantiekadulle. OLKA tuo myös vapaaehtois- ja kokemustoiminnan osaksi sote-keskusten arkea.

”Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä kehitetään osana Satakunnan hyvinvointialueen valmistelua. Ideana on, että samasta paikasta saa tietoa avusta ja toiminnasta riippumatta siitä, toteuttaako sitä julkinen sektori, järjestö tai seurakunta. Esimerkiksi päihdekuntoutuja voi tarvita soteammattilaisten avun lisäksi vertaistukea toipuakseen”, selvittää hankekoordinaattori Milja Karjalainen.

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli OLKA-pisteissä edistämässä asiakkaiden hyvinvointia ja vähentämässä yksinäisyyttä – ja heitä tarvitaan nyt lisää. Yksi heistä on Pirkko Laitinen, joka tekee pyyteetöntä työtä Satasairaalassa normaalioloissa pari kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan.

”Eläköitymisen jälkeen tunsin itseni tarpeettomaksi, ja kuulin OLKAsta. Moni ihminen tulee sairaalaan pelonsekaisin tuntein eikä ehkä tiedä, minne mennä, jos mukana ei ole saattajaa. Vapaaehtoisten työhön kuuluu neuvomista, juttuseuran tarjoamista ja rauhallista lähimmäisenä olemista”, hän kertoo.

Vapaaehtoiset toimivat aulatiloissa avustajina, saattavat asiakkaita esimerkiksi laboratorioon ja auttavat ilmoittautumisautomaateilla. He eivät ota kantaa sairauksien hoitoon eivätkä käy osastoilla.

”Työ on mielenkiintoista ja tuo sisältöä elämään. Olemme paitsi potilaiden myös kiireisen henkilökunnan tukena, sillä meillä vapaaehtoisilla ei ole kiire. Apu on ihmiselle tarpeen riippumatta siitä, kuka sen antaa. Aitoa kohtaamista ei ole ikinä liikaa kiireisessä alati muuttuvassa systeemissä. OLKA on tarpeita kohtaavaa tekemistä ja luonteva tapa toteuttaa parempaa palvelua ammattilaisten ja vapaaehtoisten kesken.” Satakunnan Parhaat