Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Se kuuluu niin kunnille, yrityksille, yhteisöille kuin kenelle tahansa meistä. 

Lapsiperheiden luonnolliset sosiaaliset verkostot ovat vähentyneet; isovanhemmat, sukulaiset ja ystävät saattavat asua kaukana. Kuilu hyvinvoivien ja heikommin pärjäävien lapsiperheiden välillä kasvaa koko ajan. Tarve kohtaamiselle ja vanhemmuuden vahvistamiselle on lisääntynyt ja korona-aika on vahvistanut tätä entisestään. 

Meillä MLL Satakunnan piirillä tuetaan lapsiperheitä: mahdollistetaan kohtaamisia arjessa vertaisten, vapaaehtoisten ja ammattilaisten välillä. Vapaaehtoisena sinäkin voit antaa tukesi toimimalla esimerkiksi perhekummina tai lapsen aikuiskaverina, tukihenkilönä tai tukiperheenä. Toimia voit niin ikään ystävänä maahanmuuttajaäidille tai maahanmuuttajalapsen lukuvaarina. Uusia mahdollisuuksia syntyy vuosittain kohderyhmän tarpeista ja vapaaehtoisten vahvuuksista lähtöisin. 

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ennalta vahvistavasti on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä; tarve raskaammille tukitoimille tulevaisuudessa vähenee. MLL:n Satakunnan piirillä on pitkä kokemus mm. moninaisesta tukihenkilötoiminnasta, koulujen tukioppilastoiminnan tukemisesta sekä vapaaehtoisvoimin toimivien paikallisyhdistysten ohjaamisesta. Tiloissamme toimii myös Rikosuhripäivystyksen Porin palvelupiste. 

Kohderyhmälle tarjottu tuki edellyttää kumppanuuksia ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä 

Järjestönä toimimme vuosittaisten avustusten ja lahjoitusten turvin. Veikkauksen varojen lisäksi tarvitsemme vahvaa kumppanuutta kuntien ja koko hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi alueelliset säätiöt ja muut avustuksia jakavat tahot sekä yritysyhteistyö turvaavat toimintaamme ja edesauttavat reagoimaan alueellisten lapsiperheiden tuen tarpeisiin. Merkityksellistä ei ainoastaan ole rahalliset resurssit, vaan myös tiivis ja aktiivinen yhteistoimijuus ammattilaisten ja eri organisaatioiden kesken. Varsinaisen toimintamme lisäksi rohkaisemme muun muassa työnantajia perheystävällisiin toimintamalleihin työpaikoilla. Yhdessä kehittäminen ja toimiminen, tiedon välittäminen ja lapsiperheiden ohjaus eri toimijoiden välillä, takaa perheiden tuen saannin tarkoituksenmukaisella tavalla. Lapsiperheiden tuen näkökulmasta uusien innovaatioiden ja yhteistyökumppanuuksien aika on nyt muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry 

  • Voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen ja alueellinen yhdistys 
  • Täyttää ensi vuonna 60 vuotta. 
  • Toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden parhaaksi 
  • Piiritoimisto sijaitsee Porissa 
  • Päätoiminen tehtävä ammatillisesti ohjattu vapaaehtoistoiminta 
  • Piiritoimistolla työskentelee tällä hetkellä 11 sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaista. 

satakunnanpiiri.mll.fiSatakunnan Parhaat