Puulle löytyy ostajia 

Metsänhoitoyhdistys Satakunnassa eletään vilkkaan puukaupan vuotta. Kysyntää puulle riittää ja myös mhy:n oma korjuupalvelu toimii vilkkaasti. Puunmyyntisuunnitelmia on laadittu selvästi viime vuotta enemmän. 

Nyt syksyllä katseet suunnataan harvennushakkuisiin. Hoidettu metsä kasvaa hyvin ja on mainio sijoitus. Metsäomistajien kannattaa valmistautua tuleviin hiilimarkkinoihin tekemällä tarvittavat harvennushakkuut ja lannoitukset ajoissa. Hoidetuista hyväpuustoisista metsistä on helppo tehdä jatkossa hiilensidontasopimuksia. 

Nuorten metsien hoito odottaa ryhtiliikettä. Taimikonhoitotöitä tehdään selvästi alueemme metsien tarvetta vähemmän. Yhdistys on löytänyt yhteistyökumppanin, jonka avulla päästäneen hoitotöitä kiusanneesta työvoimapulasta. 

Metsätilakauppa käy vilkkaana 

Länsi-Suomen Metsätilat Oy on vakiinnuttanut asemansa Satakunnan metsäkiinteistökaupassa. Myyntikohteita on ollut runsaasti ja kysyntä on vilkas. Kauppahinnat ovat ylittäneet myyjien odotukset. Perinteisen metsätalouden lisäksi metsää ostetaan nyt myös metsästyksen ja muun virkistyskäytön tarpeisiin. 

Uusiin tehtäviin 

Mhy:n kiinteistöasiantuntijana seitsemän vuotta toiminut Vesa Yli-Hongisto siirtyi alkuvuonna toiminnanjohtajaksi. Uudeksi kiinteistöasiantuntijaksi valittu Minna Kataja suoritti LKV-tutkinnon kesäkuussa. Ville Piitari aloitti kesällä uutena metsävara-asiantuntijana. Molemmat, niin Minna kuin Villekin, ovat kokeneita metsäammattilaisia ja toimivat koko yhdistyksen toimialueella. 

www.metsatilat.fiSatakunnan Parhaat