Tämän vuoden alussa ovensa avannut Pikkunorssi on Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti. Sen toimintaa leimaavat monet tutkimus- ja yhteistyöhankkeet sekä ympäristöpedagoginen taito- ja taideainepainotus. 

Rauman pikkunorssi on Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen kampusalueelle valmistunut 105-paikkainen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka tarjoaa sekä varhaiskasvatusta, että opiskelijoille laadukkaan harjoittelumahdollisuuden. Yhteistyö Turun yliopiston koulutusviennin kanssa mahdollistaa myös suomalaisen varhaiskasvatusosaamisen kansainvälistäjänä toimimisen. 

Sen tilat on toteutettu vastaamaan sekä lasten, että opiskelijoiden tarpeita. 

– Päiväkoti tukee lapsilähtöistä ja toiminnallista pedagogiikka, esimerkiksi neliömäärä lasta kohden on ohjeistusta suurempi. Opiskelijoille on tila tehtävien tekoon, kokoontumisiin ja opiskeluun. Meillä on myös kiitettävästi digitekniikkaa käytössä, kertoo Rauman Pikkunorssin johtaja Anne Toivonen. 

Erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin osallistuminen näkyy vahvasti päiväkodin arjessa. Hankkeista esimerkkeinä ovat Kirjoosi, jolla tuetaan aikuisten lukijuutta, Karuselli-hanke, jossa pyritään löytämään tapoja lisätä vanhempien ja päiväkotien välistä vuorovaikutusta sekä turvallisuuteen keskittyvä Kidisafe. 

Tänä syksynä Pikkunorssissa aloittivat ensimmäiset esiopetuksen oppilaat, ja sen myötä ryhdytään kehittämään kouluun siirtymistä tukeva yhteistyötä sekä nivelvaiheen kehittämistä Rauman normaalikoulun kanssa. 

Tilat ja ympäristö antavat mahdollisuudet ahaa-elämyksiin 

Päiväkodin sijainti kulttuurihistoriallisesti kiinnostavassa ympäristössä lähellä Seminaarin puutarhaa mahdollistaa ympäristöä hyödyntävän moniaistisen ja monialaisen pedagogiikan toteuttamisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti. Lisäksi toiminnalla on Rauman kampuksen tutkimus- ja kehittämistyön osaamisen johdosta erinomaiset mahdollisuudet tukea tilanne- ja paikkasidonnaista pedagogiikkaa, joka osaltaan rakentaa lapsille ympäristökompetenssia.

– Hyödynnämme monipuolista oppimisympäristöä monialaisesti. Luonnossa oppien, luonnosta oppien ja luontoa oppien, Toivonen kertoo.Toivonen korostaa myös oman henkilökunnan suurta merkitystä ja panostuksia haastavana aikana aloitetun toiminnan onnistumisessa.

– Haluan sanoa kiitoksen sanan kaikille. Meillä on ollut todella hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki huolimatta siitä, että samaan aikaan korona-ajan kanssa on pitänyt sopeutua uuteen työtiimiin, lapsiin, perheisiin ja ympäristöön sekä ottaa vastaan opiskelijoita ja ohjata heitä, hän mainitsee.Tulevaisuuteen Pikkunorssissa suhtaudutaan innolla ja odottavasti. Päiväkotipaikat ovat täyttyneet nopeasti ja hakemuksia on vastaanotettu jo ensi vuodenkin syksylle.

– Yhteistyö Opettajankoulutuslaitoksen kanssa on ollut jo nyt antoisaa ja odotamme innolla mihin pääsemme vielä mukaan. Olen myös iloinen, että talo on nyt täynnä lapsia ja hyvän mielen ääniä, Toivonen summaa. 

pikkunorssi.fiSatakunnan Parhaat