Satakunnan ammatti-korkeakoulu tunnetaan korkealaatuisesta opetuksesta. Opiskelijoiden lisäksi myös omien työntekijöiden kehittymiseen panostetaan vahvasti. 

SAMK saa työntekijöiltään kiitosta hyvistä kouluttautumismahdollisuuksista. Sekä opetuksen että tutkimuksen parissa pitkään SAMKissa työskennellyt Logistiikka ja meriteknologia -osaamisalueen johtaja Riitta Tempakka kokee, että esimerkiksi henkilöstön mahdollisuus osallistua avoimen AMKin kursseille on hyvä etuus. 

– Oman osaamisen kehittäminen nähdään meillä todella positiivisena asiana, hän toteaa. 

Kehittämishenki näkyy toimintojen läpi. Porin kampuksen kirjastossa informaatikkona vuoden 2020 alusta saakka työskennellyt Teppo Hjelt kokee, että korona-aika on ollut esimerkki siitä, miten ketterästi SAMKissa tartutaan uuteen. 

– Siirtymä etätyöskentelyyn oli meillä sulava, koska kulttuuri verkossa toimiseen on vahva ja esimerkiksi työvälineet hyviä, hän kuvailee. 

Myös työhyvinvointiin satsataan SAMKissa muun muassa erilaisten etujen ja yhteisöllisten harrastusmahdollisuuksien avulla. Pitkäjänteinen työ henkilöstön eteen näkyy kyselytuloksissa, joiden perusteella SAMKilaiset kokevat työn iloa ja psykologista turvallisuutta. 

– Myös henkilöstön pieni vaihtuvuus kertoo paljon työntekijöiden kokemasta viihtyvyydestä, mainitsee henkilöstön kehittämispäällikkö Saara Jäntti. 

Rekrytointitarve nousee jatkossa 

SAMKilla on lähivuosina edessään suuri rekrytointiurakka, kun lähes sata työntekijää on eläköitymässä. Osaajia tarvitaan sekä opetus- että hallintopuolelle ja rekrytoinneissa huomioidaan SAMKin strategian mukaisesti kansainvälisyyttä, kielitaitoa ja verkkopedagogiikan hallitsemista. 

– Esimerkiksi englannin kielen osalta tärkeintä on kuitenkin halu ja into oppia. Myös oppimiseen tarjotaan hyviä mahdollisuuksia, Jäntti kuvaa. 

Tempakan mukaan opetuspuolella opettajan rooli tulee muovautumaan yhä enemmän valmentavaan suuntaan. 

– Luennoimisen sijaan opiskelijat kaipaavat ohjaamista ja yhdessä tekemistä. Tänne kaivataankin ennen kaikkea tiimipelaajia. 

SAMKilaiset kokevat, että työpaikka voi tarjota uusille osaajille paljon hyvää. Hjeltin mukaan tärkeää on se, että työyhteisön tavoitteet ovat yhdenmukaiset. Opiskelijoiden paras ohjaa kaikkea toimintaa. 

– Lisäksi on hienoa, miten opiskelijoiden into tarttuu ja itsekin pysyy sitä kautta nuorena. Myös aktiivinen yhteistyö alueen muiden koulutustahojen ja elinkeinoelämän kanssa auttaa pysymään kärryillä. 

Jäntin mielestä on syytä nostaa esille myös se, että Satakunta antaa paljon myös asumiseen ja vapaa-ajan viettoon. 

– Asuminen ja eläminen on edullista, palvelut hyviä ja kehittämishenkisyys leimaa koko maakuntaa, hän summaa. 

www.samk.fiEdelläkävijät 2021 Satakunnan Parhaat