Porin Kristillisessä koulussa nojataan vahvuuksiin ja kasvetaan yhteiseen vastuuseen. Tiimi- ja johtamistaitoja harjoitellaan päiväkodista asti. 

Kesällä remontoidussa eskaritilassa on tekemisen meininki, kun lapset tiimeissä ratkovat tehtäväänsä. Näkyvissä on Young Leader -tiimipedagogiikka, jossa lapset aikuisen tuella harjoittelevat tiimitaitoja vuoroin johtajan ja tiimiläisen rooleissa. 

Ekaluokkalaisen Danielin perheessä kokemus tiimitoiminnasta on ollut hyvä ja innostava. “Pienryhmissä kaverisuhteet ovat vahvistuneet. On hienoa, että lapset opettelevat tiimeissä ottamaan vastuuta ongelmanratkaisusta itse ja oppivat samalla joustavuutta ja yhteen hiileen puhaltamista”, vanhemmat Annika ja Jonne Saralahti kertovat. 

Tiimityöskentely jatkuu myös koulun puolella sopivissa kohdin. Ekaluokassa keskitytään erityisesti lasten vahvuuksiin. “Opettelemme kannustamaan ja kunnioittamaan toisiamme. Positiivisuuden myötä keskinäinen turvallisuuden kokemus luokassa vahvistuu ja luo perustaa uuden oppimiselle. Hankalistakin tilanteista selvitään yhdessä”, kertoo luokanopettaja Outi Lindroos. 

Saralahden perheelle PoKrin arvomaailma oli tärkeä kriteeri päiväkotia ja koulua valittaessa. “Lapset kohdataan yksilöllisesti, arvokkaana omana itsenään. On sopivasti rajoja ja rakkautta, ja aina on löytynyt riittävästi syliä. Siirtyminen koulun puolellekin oli helppoa, kun oli jo tuttu pihapiiri ja kavereita. PoKri on kuin kyläkoulu keskellä kaupunkia.” 

  • PoKri: Porin Kristillinen koulu (1996) ja päiväkoti Ankkuri (2000) 
  • Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 
  • Kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta, esi– ja perusopetusta 
  • Tänä vuonna PoKrissa on 111 oppilasta, 12 eskarilaista ja 37 lasta varhaiskasvatuksessa 
  • Ennakkohakuaika eskariin ja kouluun ensi lukuvuodelle 30.11.2021 asti 

Lisätietoja www.pokri.fi Satakunnan Parhaat