Porin yliopistokeskus tarjoaa upeita mahdollisuuksia yrittäjille ja alueen muille toimijoille. Ota rohkeasti yhteyttä uuteen yrittäjyysprofessoriin Kati Suomeen! 

Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot tekevät yhteistyötä mm. Satakunnan Yrittäjien, Satakunnan kauppakamarin, Rauman kauppakamarin sekä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa. Yksi konkreettinen osoitus verkostoitumisesta on Satakunnan korkeakoulusäätiön alueen yrityksiltä ja muilta organisaatioilta keräämä lahjoitusprofessuuri. Dosentti, kauppatieteiden tohtori Kati Suomi on elokuun alussa aloittanut liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. 

”Työssäni korostuu erityisesti aktiivinen vuorovaikutus alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Käyn seminaareissa ja muissa tapahtumissa tapaamassa yritysten ja yhteisöjen edustajia. Osallistun yrittäjyyden kehittämistoimintaan maakunnassa eri yhteistyötahojen kanssa. Nivomme myös alueellisen toiminnan kansainväliseen tutkimukseen”, Suomi kertoo. 

Hankkeita kaikenkokoisten yritysten kanssa 

Hän liputtaa voimakkaasti yhteistyön puolesta. ”Kannustan yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia myös ottamaan itse yhteyttä rohkeasti! Yhteistyö voi olla monenlaista, kuten yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, joita teemme kaikilla Satakunnan maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen osa-alueilla. Toimimme hankkeissa kaikenkokoisten yritysten kanssa. Teemme yhteistyötä yksityisen sektorin lisäksi myös julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa.” 

Suomen keskeisiä tehtäviä ovat myös tieteellinen tutkimustyö, jota tehdään usein kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, sekä opetus yrittäjyyden oppiaineessa kauppatieteiden opiskelijoille. Yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa on erityisen tärkeää kauppatieteiden opiskelijoille heti opintojen alusta saakka. Tämän vuoksi yhteistyö voi käsittää myös yhteistyökursseja, kuten vierailuluentoja yrityksistä yliopiston opintojaksoille tai opiskelijaryhmien tekemiä projekteja ja pro gradu -tutkielmia yrityksissä. ”Kaikkea tätä yritysten kannattaa hyödyntää”, hän rohkaisee. 

Osaavan työvoiman varmistaminen 

Tampereen yliopiston Porin yksikön palveluasiantuntija Eija Reinikka on samoilla linjoilla. ”Meillä opiskelevilla monella on jo aikaisempi korkeakoulututkinto sekä työkokemusta, mikä varmasti kiinnostaa työvoimapulan kanssa painivia yrityksiä. Esimerkiksi DI-koulutuksessa yhteistyö yritysten kanssa konkretisoituu harjoitustöissä, projekteissa ja DI-työn tekemisessä. Yhteydenpito yliopistoihin kannattaa, sillä meillä on yhteinen tavoite eli osaavan työvoiman varmistaminen ja alueen elinvoimaisuuden ylläpito. Yritysyhteistyön lisäksi etenkin yhteiskuntatieteet ovat tiiviissä yhteistyössä kuntien, kaupunkien ja kolmannen sektorin kanssa esimerkiksi yhteisten tutkimushankkeiden kautta.” 

Maksuttomat ohjelmistoalan FiTech-kurssit 

Olimmepa missä elämänvaiheessa tahansa, omaan osaamiseen kannattaa panostaa. ”Tampereen yliopisto tulee lisäämään koulutusta sekä Porin että Seinäjoen kampuksilla. Jo nyt voi osallistua maksuttomiin ohjelmistoalan FiTech-kursseille”, Reinikka vinkkaa. 

www.ucpori.fiSatakunnan Parhaat