Energiequelle toimii kansainvälisesti uusiutuvan energian hankekehityksen parissa. Suomessa yritys tunnetaan erityisesti tuulivoimaosaamisesta ja se on ottanut nopeasti aseman yhtenä alan johtavista toimijoista. 

Energiequelle toteuttaa hankekehitystä kokonaisvaltaisesti, kaikista vaiheista kuten uusien tuulivoimapuistoalueiden kartoittamisesta, maaomistukseen liittyvistä asioista, rakennusluvista sekä rahoituksen hankkimisesta vastaten. Toteutuneiden hankkeiden osalta yritys jatkaa kaupallisena sekä teknisenä kumppanina. 

– Varsinaisia asiakkaitamme ovat sijoittajat, jotka ovat tyypillisesti tunnettuja ja luotettavia, eurooppalaisia toimijoita, kuten eläke- tai vakuutusyhtiöitä, kertoo Energiequelle Oy:n toimitusjohtaja Nils Borstelmann. 

Tuulivoiman lisäksi yritys panostaa myös muihin uusiutuvan energian hankkeisiin, esimerkiksi aurinkovoimaan, vetyyn sekä energiavarastointiin. Tavoitteena onkin olla merkittävä toimija myös isossa kuvassa. 

– Haluamme olla mukana luomassa uusiutuvan energian käytön murrosta koko yhteiskunnan tasolla, Borstelmann kuvailee.

Suomessa kirkkaat näkymät 

Suomessa Energiequelle on jo nyt hankekehityksen kärkikaartia yli viidellätoista eri vaiheissa etenevillä hankkeilla. Suunnitelmien toteutuessa yhteenlaskettu energiamäärä tulee olemaan noin 1700 megawattia 

– Koko Suomen osalta noin 10 prosenttia energiasta saadaan tällä hetkellä tuulivoimasta, jo olemassa olevilla investointipäätöksillä tämä tuplataan muutamassa vuodessa, kertoo hankekehitysjohtaja Atte Lohman. 

Tällä hetkellä yrityksellä on käynnissä kaksi rakennushanketta, Konttisuolle Soinin kuntaan nousee seitsemän tuulivoimalaa ja Takanebackeniin Maalahdelle viisi. Lisäksi seuraavan kahden tuulivoimapuiston rakennusvaihevalmistelut ovat käynnissä. 

Energiequellen tiimi: Tommi Välilä (vas.) Topias Tuomola, Raine Kyrö, Nela Renvall, Ilkka Korppi, Jaana Mursu, Nils Borstelmann, Kimmo Aho, Atte Lohman ja Karl Schultheis. Kuvasta puuttuvat Tore Regnell ja Reea Palonen

– Nämä hankkeet yhdistettynä jo toiminnassa oleviin Pyhäjoen Paltusmäen viiteen voimalaan ovat tärkeä alku Energiequellen jatkolle Suomessa, Lohman esittää. 

Myös tulevaisuuden kasvulle on hyvät edellytykset. Erinomaiset tuuliolosuhteet, laajat asumattomat alueet ja ketterä suhtautuminen jatkuvasti kehittyvään teknologiaan antaa mahdollisuudet luoda kannattavia ja tehokkaita hankkeita. 

Hankkeiden onnistumisen edellytyksenä on myös tiivis yhteistyö laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina ovat kunnat ja maanomistajat, joita halutaan kuunnella tarkasti. 

– On hyvä myös huomata, että monissa, varsinkin pienemmissä, kunnissa tuulivoima voi olla merkittävä tulonlähde, Lohman toteaa. 

Borstelmannin mukaan yrityksellä on potentiaalia kasvattaa toimintaansa Suomessa enemmänkin. 

– Näillä hankkeilla saavutettava 1700 megawattia on hyvä alku, mutta mielellämme kartoitamme myös uusia mahdollisuuksia ja keskustelemme tulevien yhteistyökumppanien kanssa, hän summaa.

www.energiequelle.de/fi/

 Tulevaisuuden Suomi