Yrityksille Tornio on paitsi erinomainen kauppapaikka myös loistava kasvun paikka. Sijainti Suomen ja Ruotsin rajalla antaa kotimaisille toimijoille mahdollisuuden hyötyä niin Meri-Lapin kuin Ruotsin suurten investointien vaikutuksista ilman, että kotikenttäedusta tarvitsee luopua. Torniossa onkin rajatonta potentiaalia. 

”Torniossa on jo vahva metalliteollisuus ja rakennusteollisuus suurteollisuuden kyljessä. Ruotsissa on avautumassa historiallisen suuret investoinnit, joista voivat hyötyä myös suomalaiset ainutlaatuisen ja korkean osaamisen yritykset”, Business Tornion toimitusjohtaja Marko Alamartimo summaa. 

Torniossa ei kuitenkaan tyydytä vain laakereillaan lepäilyyn, koska Alamartimon mukaan uusia mahdollisuuksia liiketoimintapotentiaalin hyödyntämiseen on tulossa. 

Rajaton potentiaali tuotekehityksen tukena 

Business Tornion toimitusjohtaja Marko Alamartimo

Business Tornion tavoitteena on lisätä Tornion seudun TKI-toimintaa entisestään. Tämän tukemiseksi syksyllä 2021 on alkanut lähes miljoonan euron New Business -hanke, jonka tarkoituksena on kiihdyttää alueen tuotekehitysosaaminen aivan uudelle tasolle. Business Tornion lisäksi hankkeessa ovat mukana Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. 

“Meillä on tarjolla loistavia paikkoja yrityksille kehittyä ja kasvaa. New Business -hankkeen tarkoituksena on tuottaa 100 uutta tuotekonseptia avoimella innovaatiotoiminnalla ja kannustaa yrityksiä viemään näitä konsepteja eteenpäin. Uusien tuotekonseptien ja TKI-toiminnan kehittämisellä Torniosta on tarkoitus luoda uusi kasvava innovaatiotoiminnan keskus”, Alamartimo sanoo. 

Alamartimon mukaan Tornion alueella on jo hyvä verkosto yrityksiä, toimijoita ja osaamista, joiden valjastamiselle innovaatiotoimintaan on juuri nyt otollinen hetki. TKI-toiminnan kehittäminen vahvistaa alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, mikä jo itsessään on omiaan innovaatioiden synnyttämiseksi. 

“Yhteistyöstä ja verkostoitumisesta tulee syntymään tavoiteltuja uusia innovaatioita, joilla vahvistetaan alueen yritysten kilpailukykyä”, Alamartimo toteaa.

www.businesstornio.fi

 Tulevaisuuden Suomi