Työn tekeminen, työskentelykulttuuri ja osaamistarpeet muuttuvat. Ne muokkautuvat niin globaalien megatrendien jatkeena, kuin paikallisten hiljaisten signaalien mukaisesti. Keudan opintoihin sisällytetään valmiuksia kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa toiminnallisesti, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään suuntaan. Opiskelijoille valmiuksia astua työelämään nyt ja menestyä myös tulevaisuuden Suomessa. 

Keudassa jatkuvaa oppimista on kasvatettu mm. henkilökohtaistetuilla palveluprosesseilla. ”Vahvuuksien mukaisesti rakennettu osaamispolku edistää työllistymistä organisaatioiden alati muuttuviin tarpeisiin. Pyrimme yhdistämään työelämän muuttuvia tarpeita joustavasti koulutuksien ja ohjauksien kautta tekijöille, niin että työ kohtaisi tekijänsä nyt ja tulevaisuudessa”, kuvaa Keudan rehtori Anna Mari Leinonen. 

Pedagogiikkaa digitaalisesti ja kestävästi 

Keudan kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi kertoo, että kestävä ja vastuullinen toiminta näkyy tekemisessä aiempaa vahvemmin, niin opetuksen ja koulutuspalveluiden kuin sitä tukevien palveluiden, kuten ravintola-, kiinteistönhoito- ja aulapalveluiden kautta. Ekologista kestävyyttä luodaan kouluttamalla opiskelijoita toimimaan kestävillä tavoilla, jossa raaka-aineita hyödynnetään elintarvikekierroissa pitkäaikaisesti luoden niille myös uutta käyttöarvoa. 

Kestävään kehitykseen nivoutuu vahvasti digitalisaatio, joka edistää saavutettavuutta, vastuullisuutta ja uudistuvaa työskentelykulttuuria. Pedagogiikassa digitalisaatio on merkityksellinen niin tiedon välittäjänä, kuin pedagogisten käytäntöjen kehittämisessä. ”Ryhmätyöskentely, verkostoituminen ja osaamistarpeiden kartoittaminen saa uusia ulottuvuuksia erilaisten verkkoympäristöjen, virtuaalisten oppimisympäristöjen ja -tekniikoiden avulla, kun eri tahot kohtaavat toisensa saavutettavasti ja oikea-aikaisesti”, kuvailee verkkopedagogiikan asiantuntija #keudalainen Kari Honkonen. 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda lukuina 

  • Toimipisteitä 10 
  • Henkilöstöä 720 
  • 80 eri tutkintoa 
  • 7100 opiskelijaa vuosittain 
  • 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta vuosittain 

www.keuda.fi



Tulevaisuuden Suomi