”Maailman onnellisin kansa.” ”Maailman paras maa.” ”On lottovoitto syntyä Suomeen.” – tuttua ja myös totta. Meille Validiassa ei kelpaa vähempi, ja siksi tavoitteenamme on tehdä Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille. 

Validia on Suomen vanhin ja ainoa täysin vammaispalveluihin keskittyvä yritys. Olemme olleet mukana suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä jo vuosikymmenten ajan. Työtämme ohjaa vahva arvopohja, ja kaikki tuottamamme varat ohjataan vammaisten ihmisten elämänlaadun parantamiseen joko Validian tai omistajamme toiminnan kautta.

Laura Räty, toimitusjohtaja

Tänä päivänä tuotamme vammaisille ja kehitysvammaisille palveluasumista, kuntoutusta, päivätoimintaa ja henkilökohtaista apua. Siis kaikkia niitä palveluita, mitä vammainen tarvitsee elääkseen täyttä, omannäköistä elämää. Olemme läsnä tuhansien vammaisten ihmisten ja heidän lähipiirinsä arjessa. Olemme Invalidiliiton omistama yhteiskunnallinen yritys ja missionamme ei ole vain tuottaa palveluita, vaan myös muuttaa maailmaa. 

Sote-kenttä on murroksessa, ja henkilöstöpula vaikuttaa kautta linjan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palveluiden saatavuudesta, sisällöstä ja laadusta keskustellaan aivan liian vähän. Hyvinvointivaltiota mitataan kuitenkin sillä, miten se pitää huolta yhteiskunnan heikompiosaisista ja erityisryhmistä, kuten vammaisista.

Meidän yhteiskunnallinen tehtävämme on näyttää suuntaa vammaisten ja vammautuneiden ensiluokkaiselle huolenpidolle. Ihmiseltä ihmiselle, kunnioittaen ja myötätuntoisesti. Tässä työssä emme ole aina onnistuneet.

Olemme sortuneet samoihin heikkouksiin kuin muutkin, emmekä ole pysyneet mukana muutoksessa. Meillä on edessämme suuri työ, jossa haluamme nostaa laadun ja palvelun sisällön kaiken keskiöön. 

Yksin emme tähän pysty, ja siksi haluamme kutsua kaikki asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja muut toimijat mukaan. Tervetuloa mukaan uudistamaan Validiaa ja sitä kautta koko suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Rakennetaan yhdessä Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille; www.validia.fi/maailmanparasmaa Edelläkävijät 2021 Tulevaisuuden Suomi