Opiskele sujuvasti johtamista verkossa. Käytämme vuorovaikutteisissa luennoissa ja opintopiireissä Teams-alustaa. Henkilökohtaistamme opintosi ennen opintojen alkua. 

Voit täydentää osaamistasi tekemällä tutkinnon osia. Osaaminen osoitetaan omassa johtamistyössä näytöllä ja saat siitä osatutkintotodistuksen. Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy iltapäivän kestävä johdantoluento ja kolme opintopiiriä, joissa avataan tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. 

Tulevana syksynä tarjolla muun muassa: 

 • Asiakkuuksien johtaminen 50 osp 
 • Projektin johtaminen 50 osp 
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 50 osp 
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen 50 osp 
 • Talouden johtaminen 50 osp 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180 osp 

 • on sinulle, joka olet innostunut kehittämään itseäsi johtajana, työtäsi ja työyhteisöäsi! 
 • on työelämälähtöinen tutkinto, jossa hallitset muutosta johtamisen keinoin työyhteisös-säsi, organisaatiossasi ja yrityksessäsi. 
 • Koko tutkinto muodostuu yhdestä pakol-lisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. 
 • Osaaminen osoitetaan omassa johtamis-työssä näytöillä. 

Johtamisopintoja on järjestetty vuodesta 1999 lähtien. Koulutus antaa uutta näkemystä ja työkaluja johtamiseen. Opintoihin liittyvien tehtävien avulla on mahdollista kehittää monipuolisesti organisaation ja yrityksen toimintaa. Opiskelun aikana on mahdollista päivittää vastuualueen ja yrityksen menestyksen kannalta keskeisiä suunnitelmia: 

 • johtajana kehittyminen 
 • vastuualueen toiminta 
 • strategian toteuttaminen 
 • projektisuunnitelma 
 • työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen 
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 • asiakkuuksien kehittäminen 
 • talouden kehittäminen 
 • tuotanto- tai palveluprosessin kehittäminen 

Lisätiedot kankaanpaanopisto.fi/koulutukset/ tai pauli.pukaralammi@kopisto.fi p. +358 40 7413167 Tulevaisuuden Suomi