Suomen teollisuusvaltaisin maakunta Pohjanmaa tähtää Suomen kestävimmäksi maakunnaksi vuonna 2030. Se vaatii alueen yrityksiltä rutkasti intoa ja työtä mutta tuo tullessaan säästöjä ja eloonjäämismahdollisuuksia maailman muuttuessa. 

Kestävä kehitys ja kiertotalous merkitsevät yrityksissä paljon muutakin kuin jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Kestävyysajattelu näkyy kaikessa aina hankinnoista ja tuotannosta viestintään, markkinointiin ja tuotekehitykseen. 

”Yritys, joka ei muutu ja viis veisaa ympäristötavoitteista, tuskin on kilpailukykyinen tai enää edes olemassa seuraavalla vuosikymmenellä.

”Yritys, joka ei muutu ja viis veisaa ympäristötavoitteista, tuskin on kilpailukykyinen tai enää edes olemassa seuraavalla vuosikymmenellä”, sanoo DYNAMO Närpesin projektipäällikkö Rasmus Hautala. 

Pohjanmaalaiset elinkeino- ja kehittämisyhtiöt ovat laatineet alueen yrittäjille kestävän kehityksen ja kiertotalouden 11 askeleen tiekartan, joka perustuu YK:n tavoitteisiin. Maailman konkreettisimmaksi tiekartaksi kutsuttu opus tarjoaa toimenpide-ehdotuksia, sillä pelkät suunnitelmat eivät vie pitkälle. 

”Yritys voi valita ne askeleet, jotka ovat sen oman bisneksen kannalta tärkeimmät ja joilla saa eniten vaikutusta aikaan. Pieniä askelia voi ottaa useamman vuoden ajan, eikä kaikkea tarvitse tehdä kerralla”, Hautala jatkaa. 

Kannattavuus paranee vastuullisuuden myötä 

”Kiertotalouden ja vastuullisuuden edistäminen täytyy olla yritykselle kannattavaa. Sitä se on, jos rahaa säästyy esimerkiksi alhaisempana energian kulutuksena, vähempänä hukkana tai raaka-ainekustannusten laskuna, kun alkaa käyttää vaikkapa jonkun toisen jätevirtaa”, lisää projektipäällikkö Göran Östberg Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKista, joka on Vaasan seudun kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. ”Ei riitä, että laittaa aurinkopaneeleja katolle ja on mielestään tehnyt oman osansa. Kestävyyden tavoittelu on yhtä vaativaa kuin laatujärjestelmän käyttöönotto.” 

Taloudellisen hyödyn lisäksi kestävä yritys parantaa imagoaan, saa selkeää kilpailuetua ja mahdollisesti jopa helpommin rahoitusta. 

”Markkinatilanne on muuttunut, joten yritysten on päätettävä, haluavatko he olla muutoksessa mukana. Pohjanmaan kehitysyhtiöt tarjoavat apua, joten kannattaa ottaa meihin rohkeasti yhteyttä”, kehottaa Östberg. 

www.vasek.fiTulevaisuuden Suomi