Jotta saavutamme Euroopan Unionin asettaman tavoitteen olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, tulee meidän nostaa luonto tärkeimmäksi asiakkaaksemme. Se edellyttää aitoa halua muuttaa totuttuja tapoja. 

Logistiikka on yksi merkittävistä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Vaikka kauppaa käydään yhä enemmän verkossa, kulkevat miljoonat tuotteet kuitenkin erilaisten kuormalavojen päällä merellä, ilmassa sekä maanteillä. EU kannustaa toimintasuunnitelmassaan edistämään resurssien tehokasta käyttöä siirtymällä puhtaaseen kiertotalouteen. Tämä ajaa yritykset ympäri maailman miettimään uusiksi myös toimitusketjujaan. 

”Tässä vaiheessa toimitusketjujen ja kiertotalouden asiantuntija CHEP on arvokas kumppani”, sanoo CHEP Suomen maajohtaja Mikael Brunberg. 

Kuormalavoja vuokraavan CHEPin liiketoimintamalli perustuu maailman suurimman uudelleenkäytettävien kuormalavojen ja konttien poolin jakamiseen ja uudelleenkäyttöön. Poolausmalli on esimerkki kiertotaloudesta maailmanlaajuisessa mittakaavassa, sillä CHEP vastaa yli 300 miljoonan lavan hallinnasta, huollosta, kuljetuksesta ja toimituksesta viljelijöille, valmistajille ja jakelijoille globaalisti. 

Tavaravirtoja optimoidaan tiedon ja digitaalisen teknologian avulla 

Mittavia ilmastohyötyjä on saavutettavissa myös tuomalla kuljetuksiin älykkyyttä. Massadatan älykkäällä hyödyntämisellä voidaan löytää synergiaetuja ja vähentää päästöjä tuhansilla tonneilla vuodessa. Koko tavaraliikenne tehostuu, kun tavaravirtoja, olosuhteita ja reittejä voidaan seurata yhä tarkemmin tiedon ja tekoälyn avulla. 

”Tämä edellyttää sitä, että lavoja ryhdytään hankkimaan koko ekosysteemien laajuisesti palveluna. Tarvitaan yhteen toimivia toimitusketjuja, ja esimerkiksi vähittäiskauppaa vaatimaan tavaranvalmistajiltaan kestävämpiä tapoja toimittaa tuotteitaan”, huomauttaa Brunberg. 

Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa, on päästävä eroon luontoa rappeuttavista menetelmistä ja siirryttävä ympäristöystävällisiin ja yhteiskuntaa vahvistaviin toimintamalleihin. 

”Tulevaisuus luodaan tutkimalla, kokeilemalla, oppimalla virheistä ja onnistumisista ja kokeilemalla uudestaan. Meillä on kädessämme avaimet sellaiseen tulevaisuuteen, jossa luonto on tärkein asiakkaamme. Kysymys on vain siitä, haluammeko ja uskallammeko tehdä tarpeelliset muutokset”, sanoo Brunberg. 

CHEP lyhyesti 

CHEP on toimitusketjuratkaisujen globaali toimittaja, joka toimii kulutustuote-, tuoretuote-, virvoitusjuoma-, teollisuus- ja vähittäismyyntisektoreilla yli 60 maassa. CHEPillä on laaja valikoima logistiikka- ja käyttöympäristöjä sekä tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden toimintaa, vähentää riskejä ja edistää kestävää kehitystä. CHEPin yli 11 500 työntekijää ja yli 300 miljoonaa kuormalavaa ja pakkausta muodostavat laajan palveluverkoston ja tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaille. CHEPin yli 500 000 asiakaspistettä palvelevat maailmanlaajuisia yrityksiä ja tuotemerkkejä, kuten Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s ja Nestlé. CHEP on osa Brambles Groupia, joka toimittaa palveluja mm. IFCO:lle, uudelleenkäytettävien muoviastioiden johtavalle toimittajalle, sekä erikoistuneille pakkausratkaisujen toimittajille auto-, ilmailu-, öljy- ja kaasusektoreilla. 

www.chep.com | www.chepsuomi.fi | www.brambles.com Tulevaisuuden Suomi