Työelämän tahdin kiihtyessä uran muutoskohdat, kuten uuden työsuhteen aloitus ja lopetus sekä nykyisessä työssä onnistuminen ovat hyvinvoinnin kannalta kriittisiä hetkiä. 

Hyvinvointi muodostuu yksilön ja työelämän yhteistyöstä sekä vapaa-ajasta. Nuoren siirtyessä työelämään on otollinen aika varmistaa hyvät lähtökohdat tulevalle uralle. ”On tärkeää, että nuorille tarjotaan tukea oman työelämän suunnitteluun ja itselle sopivien rajojen asettamiseen.

Substanssiosaamista kertyy koko uran ajan, mutta uupumista ei toivoisi kenellekään kantapään kautta opittavaksi”, kuvailee nuorten työllistymisen parissa työskentelevä Leena Toivanen Centria-ammattikorkeakoulusta. Työn harjoittelu opintojen tai työttömyysjakson aikana pitää osaamisen kunnossa, ja tekee työn arjen tutuksi. Yhteistyössä työnantajien, koulutuksen ja työllisyys- ja hyvinvointitoimijoiden kanssa työelämässä on yhä enemmän hyvinvoivia huippuosaajia. 

Tieto lyhyistä sairauspoissaloista auttaa uusien palveluiden valinnassa 

Lyhyitä sairauspoissaolotietoja koottiin eri aloilta ja analysoitiin tekoälyn avulla Centria-ammattikorkeakoulun LYHTY-hankkeessa. Lyhyiden sairauspoissaolojen syyt, ajoittuminen ja kesto kertovat mahdollisista alakohtaisista hyvinvointitekijöistä. Analysoitu data auttaa työnantajaa sopivien palveluiden hankinnassa. Yleisin poissaolon syy on flunssa alasta riippumatta, mutta kun tietoja tarkastellaan lisää, ilmenee alakohtaisia eroavaisuuksia.

”Kaikille yhteistä on, että toistuvat lyhyet poissaolot johtavat pidempiin poissaoloihin ja jaksamisen haasteisiin”, kertoo projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen Centria-ammattikorkeakoulusta. Siksi hyvinvointipalveluiden käyttö ajoissa voi ratkaista isoja henkilöstön hyvinvoinnin pulmia. Kokkolalainen Tähtiterveys-hyvinvointiyritys tarjoaa yrityksille mm. funktionaalisen ravintoterapian palveluita kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseen sekä mm. rentoutusvalmennusta ja Brain Relief-rentoutushoitoja stressinhallintaan.

”Tänä päivänä tällaiset yksilön kokonaisvaltaista terveyttä edistävät palvelut tulevat entistä tarpeellisemmiksi, sillä nimenomaan yksittäisen työntekijän hyvinvointi on se, joka vähentää työpoissaoloja huomattavasti ja kerryttää näin rahaa myös yrittäjän pussiin pitkällä tähtäimellä”, kuvailee yrittäjä Virpi Hoffrén hyvinvoinnin merkitystä. 

centria.fiTulevaisuuden Suomi