Punkalaitumen Kanteenmaahan, 2-tien varteen on luvassa useiden miljoonien investoinnit, kun ennen jätteiksi kutsutuista raaka-aineista jalostetaan energiaa ja Isosuolla aletaan tuottaa tuulivoimaa. 

Bio Aurora Oy:n yrittäjä Eero Tilsala on ollut alulle panevana voimana biokaasulaitoksen rakentamisessa. ”Biokaasulaitos on ostettu konkurssipesältä keskeneräisenä. Laitoksen kokoa tullaan kasvattamaan 2,5-kertaiseksi alkuperäisestä ja sen syötepohjaa laajennetaan. Investoinnin arvo on 6,5 miljoonaa euroa”, Eero Tilsala suunnittelee. 

GRK Infra on vuokrannut alueen, jolla yritys tutkii erilaisia tekniikoita ja käsittelymenetelmiä maanparannusaineiden ja kasvualustojen valmistamiseen kierrätysmateriaaleista. Kiertotalousliiketoiminnan johtaja Antti Määttänen kertoo, että Punkalaitumella käytiin keväällä mielenkiintoiset keskustelut ja päätöksiä tehdään nyt nopeasti. BioAuroran kanssa meillä voisi olla potentiaalia tehdä yhteistyötä”, Määttänen puntaroi. 

Energiayhtiö Ilmatar on rakentamassa Punkalaitumelle kuuden suuren tuulivoimalan puistoa. Ilmattaren myyntijohtaja Tapio Potilan mukaan voimaloiden rakentaminen ajoittuu ensi vuoteen ja valtakunnan verkkoon sähköä päästään tuottamaan 2023-2024. 

Punkalaitumen kunta on perustanut kiertotalousklusterille hankkeen, jonka tehtävänä on saattaa alan yrittäjiä yhteen ja etsiä synergiahyötyjä yritysten välillä. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä.

www.punkalaidun.fiVastuullisuus