Forssan seudulla on suuri määrä kiertotalousosaamista ja sen ympärille on rakentunut ainutlaatuinen ekosysteemi. Osaamisen kehittäminen ja jatkuminen vaatii ennakointia ja varautumista. Tulevaisuuden visioinnin tueksi valjastetaan tekoäly, joka toimii työkaluna muun muassa koulutuksen suunnittelussa. 

Mistä tehdään tulevaisuuden osaajat ja tekijät? Entä millaisia ovat tulevaisuuden työpaikat ja yritykset? Millaista koulutusta tarvitaan? Nämä asiat puhuttavat Forssan seudulla yhtä paljon, kuin joka puolella muuallakin. Sillä erotuksella, että Forssan seudulla ollaan kysymyksiä pidemmällä. 

”Olemme antaneet omaa osaamistamme ja työpanostamme erilaisiin tulevaisuuden työkalujen kehittämishankkeisiin. Sen ansiosta olemme mukana tulevaisuustyön kärjessä ja saamme työkalut käyttöömme ensimmäisten joukossa”, kertoo Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki. 

Uusimpana on oppivan tekoälyn hanke, jossa kehitetään uudenlaista työkalua kunta- ja valtionhallinnon suunnittelutyöhön. 

”Projektissa yhdistetään ja mallinnetaan datatietojen avulla erilaisia menestyspolkuja. Tekoälyn avulla tietoja voidaan luokitella siten, että syntyy tarkkoja alueellisia ennusteita ja yksittäisiin yrityksiin kohdistuvia tietoja muun muassa osaamistarpeesta ja ajankohtaisesta rekrytointitilanteesta”, Riihimäki toteaa. 

Ekosysteemit työympäristönä 

Forssa on tunnettu ainutlaatuisesta kiertotalouden ekosysteemistään. Nyt ekosysteemiajattelua ja toimintamallia ollaan tuomassa myös työllisyyden palveluihin. 

”Ekosysteemin etuna on avoin vuorovaikutus, tiedonsiirto ja osaamisen yhdistäminen. Kun tavoitteet ovat yhteisiä, pitää olla joustava ja mukautuva”, Riihimäki pohtii. 

Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä iso ongelma monella alalla. Se estää yritysten kasvun ja yleisen kehittymisen. 

”Kiertotalous isossa perspektiivissä tulee muuttamaan toimialoja ja työn tekemistä. Kun maailma muuttuu nopeasti, myös yhteiskunnan rakenteita on muutettava. Vaikutuksia tehdään vain tekemällä asioita täysin uudella tavalla.” 

www.fyk.fiEdelläkävijät 2021 Vastuullisuus