Esperi Care ottaa kaikissa kodeissaan käyttöön uudet toimintafilosofiat, jotka huomioivat asukkaan tarpeet entistä yksilöllisemmin. Uusien toimintafilosofioiden toteutumista tuetaan henkilöstön kouluttamisella. 

”Kotiemme toiminnan korkea laatu ja kodin asukas on nostettu ykkösasiaksi”, kertoo Esperin laatujohtaja, lääketieteen tohtori, eMBA Eeva Ketola. 

”Haluamme, että kodeissamme asuvat Suomen onnellisimmat asukkaat. Siksi panostamme merkittävästi hoitohenkilöstömme ja esimiestemme koulutuksiin. Ikäihmisten kohdalla keskitymme validaatioon, erityisesti muistisairaita hyödyttävän tunnevuorovaikutuksen kehittämiseen. Kehitysvammapalveluissa tavoittelemme mahdollistavaa, elämänmakuista elämää ja opimme pois liian suojelevasta hoivaamisesta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien keskuudessa panostamme toipumisorientaatioon”, Ketola kuvailee.

Erinomainen asiakastyytyväisyystulos 

Esperin Vastuullisuusraportista (2020) käy ilmi, että esperiläiset ovat sisäistäneet hyvin yhtiön uudet strategiset kulmakivet: hyvän työn, hyvän hoivan, hyvän elämän ja hyvän talouden. ”Hoivan laadun kehityshankkeet etenivät voimakkaasti. Tulos näkyy asiakastyytyväisyyttä mittaavan NPS-suositteluindeksimme selvässä nousussa”, vahvistaa viestintäjohtaja Jani Nurisalo Esperistä. Hyvää hoivaa mitataan viikoittain laatuindeksiin perustuvin mittarein, joka sisältää myös asukkaan aktiviteettien määrän. 

Koronapandemian aikanakin Esperissä on kehitetty uutta asukkaiden hyväksi. ”Kehitimme treffibussin, treffi-ikkunat ja läheisviestintätyökalu OmaEsperin, jotta asukkaat ja läheiset pystyivät tapaamaan toisiaan turvallisesti. Tehtävämme on tarjota turvallinen koti, jossa autamme asukkaita elämään onnellisena, omilla ehdoillaan”, hän lisää. 

Esperi Omenapiha validaation edelläkävijänä 

Esperi kouluttaa kaikkien ikäihmisten hoivakotiensa noin 2000 hoivahenkilöä validaatioon vuoteen 2025 mennessä. Validaatio-tunnevuorovaikutusmenetelmää hyödyntämällä hoitajat pystyvät huomioimaan empaattisesti erityisesti muistihäiriöistä ikäihmistä. Tehostettu asumispalveluyksikkö Omenapiha Tampereella on validaation edelläkävijä: sen kaikki hoitajat ovat käyneet validaatio-koulutuksen. 

”Muistisairaan ihmisen elämänlaatu on parempaa, kun hänen tarpeistaan huolehditaan yksilöllisesti ja perusteetonta rajoittamista vältetään”, sanoo Esperi Hoivakoti Omenapihan yksikönpäällikkö ja validaatiokouluttaja Tuula Allen-Järvinen. 

Ihmisen persoona säilyy elämän loppuun asti. Asukkaan arvostava ja kunnioittava kohtaaminen on tärkeää erityisesti muistisairaan ahdistuessa tai kaihotessa kotikonnuilleen. ”Validaatiokoulutus tarjoaa hoitajille käytännön vinkkejä kuunteluun, katseisiin, vuoropuheluun, oikein koskettamiseen ja turvallisuuden tunteen luomiseen. Se lisää merkittävästi muistisairaan elämänlaatua”, Tuula kiteyttää. 

Viihtyvä henkilöstö heijastaa hyvää oloa asukkaisiin 

Esperi haluaa varmistaa, että se pystyy tarjoamaan mahdollisimman hyvää hoivaa myös tulevaisuudessa. Sujuvaa arkea ja merkittäviä koulutuspanostuksia arvostavat asukkaiden ja omaisten lisäksi myös hoiva-alan ammattilaiset, jotka uusien työkalujen ja oppien avulla jaksavat ja viihtyvät paremmin työssään. 

Meistä harva pystyy asumaan kotonaan loppuun asti. ”Ihmistä pitää pystyä ymmärtämään silloinkin, kun hän ei enää itse pysty tarpeitaan ilmaisemaan, ja tarjota elämisen arvoisia päiviä”, Eeva Ketola kiteyttää. 

Tutustu tarkemmin Esperin Vastuullisuustoimintaan Esperin viimeisimmästä Vastuullisuusraportista www.esperi.fi

Haluatko hoitajana olla mukana näiden hoivafilosofioiden jalkauttamisessa? Hae https://ura.esperi.fi/ Vastuullisuus