Seudullisen kehitysyhtiö NIHAKin pk-yritysten kansainvälistämismalli on valittu hyväksi käytänteeksi koko EU:ssa. 

Matalan kynnyksen yhteistyö vertaisverkoston ja yhteismarkkinoinnin voimalla on osoittautunut niin toimivaksi, että EU:n Interreg-ohjelman sihteeristö on valinnut NIHAKin pk-yritysten kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet hyväksi käytänteeksi (best practice) koko Euroopassa. 

”Pitkäjänteinen, ruohonjuuritasolta käynnistetty yhteistyö paikallisyritysten verkottumisessa on kantanut parhaiten hedelmää”, sanoo NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala. ”Yhteisöllisyysajattelu on ajankohtaista, tehtiinpä sitä kasvokkain tai verkossa”, hän lisää. 

Maaseutumaiset alueet ovat usein etäämpänä kansainvälisistä verkostoista ja infrastruktuureista. ”Pyrimme neutraalina toimijana auttamaan alueemme yrittäjiä lyhentämään tätä etäisyyttä kansainvälisiin yrityksiin, työntekijöihin ja markkinoihin”, Krankkala täydentää. 

Yhteisöllinen työskentely kansainvälistyy 

VAU!HAUS -yhteistyötilat ehtivät aloittaa toimintansa yrittäjien fyysisenä kohtaamispaikkana ennen koronapandemiaa. ”Pandemian myötä verkottumisessa ja kohtaamisissa siirryttiin hybridimalliin, jossa tapahtumiin pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä. Tämä madalsi merkittävästi osallistumiskynnystä myös kansainvälisten osallistujien osalta. Kansainvälistymistä tehdäänkin jatkossa yhä enemmän verkossa, myös pandemian jälkeen”, Krankkala raottaa lähitulevaisuuden jatkokehityssuunnitelmia. 

Kansainvälistymistä myös yritysten sisältä päin 

Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella on toiminut erityisesti rakennus- ja metalliteollisuuden kasvuyrityksiä. Viime aikoina pk-yrityksiä on perustettu mukavasti myös cleantech -alalle. Yrityksemme tarvitsevat yhä enemmän kansainvälistä työvoimaa. Ulkomaista työvoimaa havitellaan mm. kansainvälisistä opiskelijoista, siksi toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

”Pyrimme saamaan opiskelijoita ensin alueen yrityksiin kesätöihin, tekemään opinnäytetöitä ja sitten kynnys ehkä madaltuu puolin ja toisin vakituisiin työsuhteisiin”, Krankkala kertoo. Krankkala näkee kansainvälistyvän henkilöstön hyödyn paitsi työvoimavajeen paikkaajana, erityisesti myös viennin edistäjänä. Yritykset, jotka kansainvälistyvät sisältäpäin, alkavat kasvaa ja menestyä. ”Työvoiman kansainvälistyminen auttaa meitä mukautumaan muutokseen ja pitämään alueen kilpailukykyisenä jatkossakin. Tämä vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä”, Krankkala vahvistaa. 

NIHAK 

  • Pohjois-Pohjanmaan eteläosan 5 kunnan (Nivala, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi) omistama voittoa tavoittelematon kehitysorganisaatio. 
  • 25 vuotta alueellista kehittämistä – NIHAKin pk-yritysten kansainvälistämismallin tavoitteena on alentaa yritysten kynnystä kansainvälistymiseen vertaisverkoston ja yhteismarkkinoinnin avulla. 
  • VAU!HAUS on NIHAKin tarjoama yhteisöllinen työtila yrityksille ja etätyöntekijöille, joka toimii jokaisessa alueen kunnassa.

www.nihak.fiVastuullisuus