Kliinisten lääketutkimusten määrä on Suomessa vähentynyt viime vuosina. Tilanteen korjaamiseksi terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä on määrätietoisesti parannettava, sanoo Pfizer Suomen maajohtaja Deb Mangone. 

Lääketieteellisestä tutkimustoiminnasta käydään kansainvälisesti kovaa kilpailua, sillä lääke- ja rokotetutkimukset tuovat maahan investointeja, joista hyötyvät niin potilaat, terveydenhuoltojärjestelmä kuin elinkeinoelämä. 

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet lisätä täällä tehtävän lääke- ja rokotetutkimuksen määrää”, sanoo Pfizer Suomen maajohtaja Deb Mangone.

Suomessa lääke- ja rokotetutkimusten määrä on vähentynyt viime vuosina selvästi, kun taas Euroopassa trendi on kääntynyt nousujohteiseksi. ”Jotta Suomi pysyy tutkivan lääketeollisuuden kannalta kiinnostavana tutkimusmaana, on tärkeää huolehtia tutkimus- ja innovaatioympäristön kehityksestä”, korostaa Pfizer Suomen maajohtaja Deb Mangone. 

Lainsäädäntöä, lupakäytäntöjä ja rahoitusta kehitettävä 

Suomessa on erinomaiset edellytykset lääketieteelliselle tutkimukselle ja rokotteiden kehitykselle. Kansallisiin vahvuuksiin lukeutuvat geneettisesti ainutlaatuinen väestö, myönteisesti tutkimuksiin suhtautuvat kansalaiset, korkeasti koulutettu työvoima, kehittynyt biopankkitoiminta ja kattavat terveydenhuollon rekisterit. 

”Näistä vahvuuksista on tärkeä huolehtia, mutta lääketieteellisen tutkimustoiminnan osalta on myös tarpeen kehittää kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvää lainsäädäntöä, sujuvoittaa lupakäytäntöä ja uudistaa tutkimuksen rahoituspohjaa ja -malleja”, kertoo Mangone. 

Innovaatiot syntyvät yhteistyössä – terveysalan kasvustrategiaa vietävä eteenpäin 

Pfizerin maailmanlaajuisena tavoitteena on kehittää käänteentekeviä lääkehoitoja ja rokotteita, jotka parantavat ihmisten elämää. Tutkimuksen, uusien innovaatioiden ja yhteistyön merkitys on korostunut myös koronapandemiassa. 

”Tuemme tutkimusta Suomessa ja olemme mukana useissa julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusyhteistyöhankkeissa. Yhteistyö ja kumppanuudet ovat välttämättömiä nykyaikaisessa tutkimustoiminnassa”, Mangone kertoo. 

Mangone pitää tärkeänä, että lääketeollisuus ja päättäjät etsivät yhdessä keinoja kehittää Suomessa tehtävää lääke- ja rokotetutkimusta. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanolla on tässä keskeinen rooli. 

”Mielestäni Suomella on erinomaiset mahdollisuudet lisätä täällä tehtävän lääke- ja rokotetutkimuksen määrää, ja haluan nähdä Suomen pysyvän mukana nopeasti etenevässä lääketieteellisessä kehityksessä”, Mangone summaa.

www.pfizer.fiVastuullisuus