Myopia eli likinäköisyys on nopeasti yleistyvä vaiva. Puuttumalla näköongelmiin ajoissa, voidaan näön heikentymistä hidastaa sekä ehkäistä rakenteellisia muutoksia ja silmäsairauksia. Myopiasta kärsivien määrä Länsi-Euroopassa oli vuonna 2020 37% ja vuonna 2050 sen ennustetaan olevan 56%. (1) 

Optometristi Petri Eskola kannustaa vanhempia seuraamaan lasten näkökykyä ja hakeutumaan tarvittaessa ajoissa hoitoon. Erityisesti lapsen näköä tulisi tarkailla 6-8 vuoden iässä. 

“Eteneminen on nopeinta 6-10-vuotiailla, jopa diopterin vuodessa, ja silloin on kriittistä saada näkökyky säilytettyä. Mikäli tilanteeseen ei puututa, voi näön heikkeneminen jatkua.” 

Lapset ovat taitavia peittämään näköongelman, mutta näön heikkeneminen vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Jos näkö on -1,5, lapsi pystyy vielä toimimaan osan ajasta ilman laseja. Jos näkö heikkenee -3:en ja lapsi näkee tarkasti vain 30 cm päähän, joutuu hän puntaroimaan arjen tekemisiään. 

“Uskaltaako mennä uimahalliin, kun ei näe, mihin hyppää tai pelata kavereiden kanssa jalkapalloa, kun joutuu käyttämään silmälaseja?” Eskola pohtii. 

Harmittavan usein vanhemmat haluavat ottaa kriittisellä hetkellä esimerkiksi puolen vuoden aikalisän ja katsoa, paheneeko tilanne. Likinäköisyys ei parane, vaan se vaikeutuu. 

“Taittovirhe voidaan vanhempana korjata leikkauksella, mutta myopia ei ole vain taittovirhe vaan rakenteellinen muutos, joka voi aiheuttaa vanhempana silmäsairauksia. Mitä vaikeampi myopia on, sitä suurempi riski on silmäsairauteen.” 

Miten likinäköisyyttä hoidetaan? 

Aikaisemmin myopiaa on hoidettu lääkeaineilla ja erilaisilla piilolaseilla, mutta nykyään valtavirtaan ovat tulossa sivuoireettomat hoitavat silmälasilinssit. Innovatiiviset MiYOSMART -silmälasilinssit näyttävät tavallisilta silmälaseilta, mutta hoitavat tehokkaasti myopiaa: niiden on todettu hidastavan myopian etenemistä keskimäärin 60%:lla. (2) 

“MiYOSMART-linssien nerokkuus on siinä, että niillä saadaan lapselle terävä näkö ja samalla ne hoitavat myopiaa eli estävät rakenteellisten muutosten etenemistä”, Eskola selittää. 

Pienemmille lapsille piilolinssit eivät välttämättä ole helpoin vaihtoehto, sillä niitä käyttävän tulee osata huolehtia piilolinssien käytöstä ja vaadittavasta hygieniasta. Vanhempana myopiaa hoitavat piilolinssit ovat myös tehokas hoitomuoto. 

Silmät kaipaavat lepohetkiä 

Myopian syntyyn vaikuttaa sekä geeniperimä että elintavat. Likinäköisyyden syntyä voi hidastaa parin tunnin päivittäisellä ulkoilulla sekä silmien lepohetkillä. Digilaitteiden käyttöön on nyrkkisääntö: Pidä 20 minuutin välein 20 sekunnin tauko, jolloin katsot vähintään 20 metrin päähän. 

Lisätietoa osoitteesta myopia.fi 

 

MiYOSMART on CE-merkitty lääkinnällinen laite. 

1 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, Wong TY, Naduvilath TJ, Resnikoff S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016 May;123(5):1036-42. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006. Epub 2016 Feb 11. PMID: 26875007. 

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2018-31373 Vastuullisuus