Kunnat ovat avainasemassa, kun puhutaan liikenteen turvallisuudesta. Etenkin alueista, joissa kaikenikäiset liikkuvat paljon kävellen ja pyöräillen: niin kotikadut kuin koulujen ja päiväkotien, sairaaloiden ja palvelukeskusten lähitiet ovat usein juuri kuntien hallussa. Yksi tehokas keino lisätä näiden alueiden turvallisuutta on rauhoittaa ajonopeuksia. 

Fysiikka. Pysähtymismatka pitenee ja jäännös-nopeus kasvaa nopeuden myötä. Siinä kohtaa, kun 30 km/h ajava on pysähtynyt, 40 km/h ajavalla jarrutus on vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 km/h.

Suojatiet nimensä veroisiksi. 30 km/h nopeusrajoitus on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa liikutaan paljon kävellen ja pyöräillen ja joissa on paljon suojateitä, kouluja tai palvelutaloja.

Lätkä ei ratkaise kaikkea. Alemmat nopeusrajoitukset tarvitsevat tukea liikenne-ympäristöltä sekä uskottavaa valvontaa. 8/10 Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta toivoo, että uudet kunnanvaltuutetut edistäisivät aktiivisesti kotikuntansa liikenneturvallisuuta. 

Koettu turvallisuus. Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin luonnehtimaan 30 km/h nopeusrajoitusta taajamassa, 62 % vastanneista yhdisti siihen turvallisuuden. Alemmilla nopeuksilla liikenneympäristö sekä on että myös tuntuu turvallisemmalta.

Minkä rajoituksen sinä haluaisit omalle kotikadullesi? 

Lue lisää liikenneturva.fi/30Menestyjät Vastuullisuus