Suomalainen Riverrecycle Oy tekee kiertotaloudesta liiketoimintaa. 

Merien muoviongelmaa on yritetty ratkaista monin tavoin. Helsinkiläinen Riverrecycle Oy on kehittänyt vesien puhdistamiseen kiertotaloutta edistävää, kannattavaa liiketoimintaa. 

”Toimintamme ytimessä on prosessi, jolla vaikeasti kierrätettävät muovit muutetaan öljyksi ja saadaan takaisin kiertotalouteen”, toteaa toimitusjohtaja Anssi Mikola. ”Olemme rakentaneet yksittäisten joenpuhdistuslaitteiden ympärille kokonaisen kierrätysjärjestelmän, joka toimii, koska se parantaa kaikkien osapuolten elämää.” 

”Ensimmäisenä tuomme yleensä paikalle joenpuhdistuslaitteiston, joka pysäyttää jätteiden kulkeutumisen mereen ja nostaa ne ylös joesta. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin luoda järjestelmä, jolla pystymme tarjoamaan paikallisille asukkaille mahdollisuuden toimittaa muoviroskansa suoraan meidän raaka-aineeksemme korvausta vastaan. Näin vältytään kokonaan jätteen päätymiseltä vesistöihin.” 

Nyt toteutuksessa olevien projektien opit ovat skaalattavissa myös muihin kohteisiin ympäri maailman. ”Tällä hetkellä nostamme päivittäin ylös joesta vasta viisi tonnia muoviroskaa”, toteaa Mikola. ”Meillä on kahdeksan projektia rakenteilla Aasiassa, joten määrän on tarkoitus kasvaa merkittävästi jo ensi vuoden aikana. Tavoitteenamme on, että v. 2030 järjestelmämme toimisi 500 kaupungissa eri puolilla maapalloa, jolloin kierrättäisimme yli puolet meriin tällä hetkellä jokien kautta päätyvästä muoviroskasta.” 

Vastuullisuutta monella rintamalla 

”Tavoitteenamme on luoda muoviroskasta miljardin euron liiketoiminta, joka luo vastuullisia työpaikkoja ihmisille, jotka tällä hetkellä ovat lähes täysin järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella”, toteaa Mikola. ”Pelastamalla meriä päädymme samalla poistamaan köyhyyttä. Tämä on loogista, koska juurisyy muovin päätymiseen mereen on köyhyys, jonka tähden jätehuoltojärjestelmä puuttuu. Toimintamme vähentää lisäksi sukupuolten epätasa-arvoa, sillä työllistämme usein heikoimmissa asemissa olevia naisia.” 

www.riverrecycle.comTulevaisuuden Suomi Vastuullisuus